Per 1 april 2022 wordt Annemarie Lavèn Hoofd Publiek & Presentaties bij het Fries Museum, Fries Verzetsmuseum en Keramiekmuseum Princessehof in Leeuwarden. Ze volgt daarmee Femke Haijtema op, die directeur wordt bij Museum Gouda. Lavèn is nu nog werkzaam als hoofdredacteur van het Historisch Nieuwsblad en van het tijdschrift Maarten!. Als Hoofd Publiek & Presentaties zal Lavèn verantwoordelijk zijn voor de tentoonstellingen en publiekszaken bij de musea.

Femke Haijtema is per 1 maart 2022 de nieuwe directeur-bestuurder van Museum Gouda. De sollicitatiecommissie was unaniem enthousiast over haar kandidatuur. Haijtema volgt Marc de Beyer op; hij wordt per 1 januari 2022 directeur van Teylers Museum in Haarlem.