Per 1 september 2022 is Denise Campbell de nieuwe conservator Aziatische keramiek van Keramiekmuseum Princessehof in Leeuwarden. Zij werkt momenteel bij de afdeling Beeldende Kunst van het Rijksmuseum Amsterdam. Ze volgt Eline van den Berg op, die na zeven jaren met succesvolle tentoonstellingen, verwervingen en publicaties afscheid neemt.

Tim Vermeulen en Nina Hiddema zijn benoemd als leden van de Raden van Toezicht van het Fries Museum en Keramiekmuseum Princessehof in Leeuwarden. Met hun vaardigheden op het gebied van kunst en cultuur zullen zij zich inzetten voor het toezicht op en het advies aan de besturen, om samen verder te bouwen aan de kwaliteit van de collecties, het publieksbereik en de bedrijfsvoering van de musea.