Diederik Samsom is benoemd als lid van de Raad van Toezicht van Stichting Naturalis Biodiversity Center. Hij zal per 1 januari zitting nemen in de raad en vervult daarmee de vacature die in dit voorjaar ontstond na het vertrek van Melanie Maas Geesteranus. De deskundigheid en ervaring van Diederik Samsom vormen een goede aanvulling op het profiel van de raad.