Per 1 juni 2023 treedt Huib van Olden (59) aan als directeur-bestuurder van Kasteel Amerongen. Hij volgt hiermee Herman Sietsma op, die deze taak neerlegt in verband met zijn wens om zijn werkzaamheden af te bouwen. Huib van Olden was vanaf 2010 wethouder van de gemeente ‘s-Hertogenbosch namens het CDA. Voordien was hij werkzaam als advocaat.