Per september 2021 treedt Jet de Ranitz aan als nieuwe voorzitter van de raad van toezicht van Kunstmuseum Den Haag en Escher in Het Paleis. De Ranitz heeft ruime bestuurlijke ervaring op het gebied van onderwijs, onderzoek en cultuur. Zij neemt het stokje over van Coen Teulings, die na acht jaar afscheid neemt.