Huri Sahin (1975) doorliep niet een doorsnee route naar haar aanstaande aanstelling als directeur van stichting LOKAAL in Rotterdam. Van opgroeien in een migratiegezin in Deventer, naar het starten van een rechtenstudie, was het uiteindelijk een opleiding tot directiesecretaresse waardoor zij kennis maakte met het politiek-bestuurlijke speelveld, toen zij een baan bemachtigde bij de Raad van State.