CAMERA JAPAN heeft Lisa Klompe aangesteld als nieuwe zakelijk directeur. Samen met festivaldirecteur Alex Oost vormt zij de directie en sturen zij gezamenlijk het team aan met als doel zowel het festival als de organisatie verder uit te bouwen.

Per 1 september 2023 is Daphne Verberg gestart als co-directeur van het resort. Daphne heeft veel kennis en ervaring in het cureren en produceren van complexe (site-specific) projecten, zoals Rijksbouwmeester x Nest in het DICTU-gebouw (dienst ICT-uitvoering) in Den Haag. Ze zal zich gaan focussen op community en professionalisering.

Per 1 oktober 2023 gaat Jacqueline Spendel leidinggeven aan Fries Museum op Paad: vanaf voorjaar 2024 trekt het Fries Museum vanuit Leeuwarden drie jaar lang met collectiestukken naar de dorpen en kernen in Fryslân waar de collectie vandaan komt, om verhalen te brengen en op te halen. Spendel is nu nog werkzaam als directeur van de Folkshegeskoalle Schylgeralân op Terschelling.