Tim Vermeulen en Nina Hiddema zijn benoemd als leden van de Raden van Toezicht van het Fries Museum en Keramiekmuseum Princessehof in Leeuwarden. Met hun vaardigheden op het gebied van kunst en cultuur zullen zij zich inzetten voor het toezicht op en het advies aan de besturen, om samen verder te bouwen aan de kwaliteit van de collecties, het publieksbereik en de bedrijfsvoering van de musea.