Naar aanleiding van het terugtreden van directeur Fried Kramer wordt Meta Knol wordt het komende half jaar directeur van Leiden European City of Science, tot eind december een opvolger gevonden is. Daarna keert zij weer terug in haar huidige functie als directeur van Museum De Lakenhal. In die periode zal Oskar Brandenburg (Hoofd Programma & Collecties) optreden als vervangend museumdirecteur.