Dinsdag 11 juni 2019 presenteerde minister van Engelshoven haar brief ‘Uitgangspunten Cultuurbeleid 2021–2024’. De minister maakt in de culturele basisinfrastructuur plek voor meer spelers en voor andere genres. Het subsidiebudget van de basisinfrastructuur wordt uitgebreid met € 44 miljoen tot € 375 miljoen.

Inclusiviteit is een hot item in de cultuursector. Ook in het personeelsbeleid is dit te merken. Steeds vaker duiken in de vacatures op onze website termen op als ‘diversiteit’ en ‘inclusiviteit’. Organisaties zijn nadrukkelijker op zoek naar een meer gevarieerd personeelsbestand en dit uit zich onder andere in hun taalgebruik.