Janneke van der Wijk neemt per 1 januari 2022 afscheid als directeur van het Conservatorium van Amsterdam (CvA). Per die datum verruilt zij haar functie bij het CvA voor die van directeur van een nieuw op te richten vermogensfonds genaamd de ELJA Foundation. Dit vermogensfonds gaat projecten en programma’s initiëren en financieren op het terrein van muziek, dans en beeldende kunst met als doel groepen kinderen en jongeren met elkaar te verbinden.

Met ingang van 1 november 2021 vertrekt Ingeborg Walinga, algemeen directeur/bestuurder van het Noord Nederlands Orkest in Groningen. Zij wordt de nieuwe dean (directeur) van het Prins Claus Conservatorium (PCC) en leading dean (directeur) van het kenniscentrum Kunst & Samenleving.