Pieter Ventevogel (47) uit Vlissingen is de nieuwe directeur van Cultuurwerf. Ventevogel begint op 1 oktober en is geen onbekende binnen de stichting voor kunst en cultuur in Vlissingen.

Johan de Niet volgt per 1 november 2021 Ton Ancion op als directeur van Stichting Filmhuis de Spiegel. Behalve het begeleiden van de nieuwbouw krijgt De Niet de opdracht de organisatie verder te professionaliseren, zodat het filmhuis definitief een sterke plek bemachtigt binnen de Heerlense culturele sector. Hij zal deze nieuwe functie combineren met zijn huidige functie als directeur van poppodium Nieuwe Nor.

De Kunstenbond heeft een nieuwe directeur. Ronald Gijsbertsen (45) startte op 1 oktober jl. op zijn nieuwe positie. Ronald Gijsbertsen volgt interim directeur Anne-Marie Harmsen op.

Het team conservatoren van het Groninger Museum is onlangs uitgebreid met de komst van Junior Conservator Groninger cultuurgeschiedenis Lieuwe Jongsma. Ook is de vierde Beringer Hazewinkel Conservator in Opleiding gekozen. Kunsthistorica Iris Steinmeijer werkt de komende twee jaar bij het Groninger Museum mee aan diverse projecten, waaronder de tentoonstelling JR: Chronicles.

Patrice Matthee is per 1 oktober de nieuwe coördinator van PLAN Brabant. Ze volgt Andrea van Wingerden op, die na 8 jaar het stokje overdraagt. Patrice werkt al ruim vijfentwintig jaar in verschillende functies bij kunstinstellingen binnen en buiten Brabant.

Per 1 september 2021 is Jos van Geel aangetreden als directeur-bestuurder van FluXus, centrum voor de kunsten in Zaanstad. Hij volgt Otto Berg op, die tot die datum in die functie werkzaam was. Jos van Geel heeft een achtergrond in de culturele en academische wereld. Beide werelden hebben volgens hem met elkaar gemeen dat ze de randen van kennis, verbeelding en zeggingskracht opzoeken.

De Raad van Toezicht van het Nederlands Fotomuseum benoemt per 1 oktober 2021 Wanda van Kerkvoorden tot zijn nieuwe voorzitter. Wanda van Kerkvoorden (1968) is boardroom adviseur en advocaat. Ze heeft veel ervaring op het gebied van toezicht houden in het publieke domein, onder meer als voorzitter van de Raad van Toezicht van BNNVARA.

Per 1 september jl is Gijs Meijer het team van DEN komen versterken. Als senior adviseur richt hij zich op strategische samenwerkingen. Gijs gaat aan de slag met het projectleiderschap van de Taskforce Publieksdata voor de Culturele Sector en hij is kwartiermaker voor het Innovatielab Digitalisering.

Marieke van Bommel wordt de nieuwe algemeen directeur van het Nationaal Museum van Wereldculturen (NMVW) en het Wereldmuseum. Zij vervult hiermee de vacature ontstaan met het vertrek van algemeen directeur Stijn Schoonderwoerd begin dit jaar naar Nationale Opera en Ballet. Van Bommel vormt per 1 januari 2022 samen met inhoudelijk directeur Wayne Modest de tweehoofdige directie van de vier musea.

Per 1 november start Pepijn Kuyper als nieuwe Zake­lijk Directeur van het Neder­lands Film Festival. Kuyper (43 jaar), momenteel werkzaam als directeur van het film- en muziek­the­ater Lantaren­Ven­ster in Rotterdam, neemt de functie over van Petra Remmen. Remmen stapt na zes festi­valedi­ties over naar het VFonds als Hoofd Bedrijfsvoering.

Met ingang van 1 november 2021 is Laura Vogelsang de nieuwe directeur-bestuurder van de Melkweg. Op dit moment is zij werkzaam als directeur evenementenlocaties van cultuurdorp Westergas Amsterdam.