Reorganisatie: De Nieuwe Kerk en Hermitage Amsterdam

Foto/Photo Luuk Kramer

De Nieuwe Kerk en Hermitage Amsterdam, twee museale instellingen in één beheerorganisatie, hebben aan de medewerkers een reorganisatieplan aangekondigd. De twee instellingen zijn financieel zwaar getroffen door de maatregelen tegen Covid-19. Zij zijn voor 75% afhankelijk van publieksinkomsten en voor het andere deel van partners en sponsors. De beide instellingen ontvangen geen structurele overheidssubsidie. Uit de hulppakketten van de overheid is aanspraak gemaakt op de NOW regelingen I en II.

Om de financiële risico’s per direct en in de toekomst te verkleinen heeft de organisatie de programmering in beide huizen ingrijpend aan moeten passen, met een direct effect op de gevraagde capaciteit van de medewerkers. Dat daarmee afscheid genomen moet worden van medewerkers valt zeer zwaar. Medewerkers zijn het grootste goed van de beide huizen. Zonder hun trouwe inzet en loyaliteit zou de uitzonderlijke, spraakmakende en nationaal relevante programmering, waar normaal vele honderdduizenden bezoekers jaarlijks naar komen kijken, niet tot stand zijn gekomen. De organisatie moet zorgen voor een gezonde toekomst van de beide instellingen en hun monumentale gebouwen. Ook als bezoekers noodgedwongen even niet kunnen komen. Een reorganisatieplan dat een horizon biedt om door deze crisis heen te komen is daarom noodzakelijk. Naast kostenbesparingen en andere ingrepen zullen elf vaste arbeidsplaatsen komen te vervallen, bijna 25% van het totaal.

Bron: Persbericht De Nieuwe Kerk en Hermitage Amsterdam (08-10-2020)