Op 1 juni 2021 start Paul Stork als zakelijk directeur van het Frans Hals Museum in Haarlem. Hij zal als adjunct directeur in tandem werken met algemeen directeur Ann Demeester. Paul wordt verantwoordelijk voor de financiële en organisatorische bedrijfsvoering van het museum.

Madelon de Wilde is de nieuwe voorzitter van het bestuur van NOORDWOORD. Ze is benoemd in de bestuursvergadering van 30 april jl. en is de opvolger van Rob Pronk, die na zijn derde termijn van vier jaar terugtreedt.

Arend-Jan Weijsters (1961) is sinds januari 2021 de nieuwe directeur van het AGA LAB. Weijsters volgde interim-directeur Geert Schriever op die deze functie eind vorig jaar waarnam. AGA LAB ontwikkelde zich sinds de oprichting in 1958 van een ambachtelijke werkplaats tot een multidisciplinair grafisch productiecentrum.

C-mine heeft de ambitie om zijn onderscheidende positie in Vlaanderen verder te consolideren en de internationale reputatie uit te bouwen. Daarvoor ging de stad op zoek naar een Directeur-Intendant die de artistieke lijnen voor C-mine 2.0 kan uitzetten en samen met de C-mineploeg bezoekers, kunstenaars, ontwerpers, creatievelingen en ondernemers kan inspireren en begeesteren. Louise Osieka bleek de meest geschikte kandidaat en zij is dan ook de nieuwe directeur intendant van C-mine.

Judith Spijksma is vanaf 1 juni 2021 de nieuwe conservator moderne en hedendaagse kunst van het Fries Museum in Leeuwarden. Zij bekleedt momenteel dezelfde positie bij het Dordrechts Museum. Met deze jonge, ervaren conservator kan het Fries Museum zijn herkenbare, spraakmakende positie in de hedendaagse kunst uitstekend versterken.

Waldo Volmer (46) is de nieuwe directeur – de zogeheten podiumbouwer – van Stad als Podium in Harderwijk. Stichting Stad als Podium (SAP) is een initiatief van een groep culturele organisaties uit Harderwijk en omgeving. Samen staan zij voor een gevarieerde, eigentijdse jaarronde programmering van podiumkunsten en cross-overs met andere kunstdisciplines. Hierbij wordt letterlijk de hele stad als podium gebruikt: theaters en podia, historische locaties, straten en pleinen, industrieterreinen, vergeten en toeristische plekken.

Lisa Smit is vanaf 3 mei jl. werkzaam als Conservator Schilderijen bij het Van Gogh Museum (afdeling Collectie & Onderzoek). In deze functie is zij verantwoordelijk voor de collectie 19de- en vroeg-20ste-eeuwse schilderijen en beeldhouwkunst van Vincent van Goghs vrienden en tijdgenoten, kunstenaars die hem tot voorbeeld waren, en kunstenaars die hij heeft geïnspireerd.

Russell Postema is aangesteld als de nieuwe zakelijk leider van de Zeister Muziekdagen. Met zijn aanstelling wil het festival verder groeien naar een betekenisvolle instelling voor publiek, voor nationale en internationale topmusici en voor de ontwikkeling van jong talent.

Het Fries Scheepvaart Museum heeft een nieuwe directeur. Hester Postma (42) uit Leeuwarden zal met ingang van 1 juni 2021 deze functie gaan bekleden. Postma is historicus en al 20 jaar werkzaam bij het Historisch Centrum Leeuwarden (HCL), de laatste jaren als projectleider.

Per 1 juni 2021 wordt Daria Bukvić (Bosnië-Herzegovina, 1989) de nieuwe artistiek directeur van Toneelgroep Oostpool uit Arnhem. Samen met zakelijk directeur Michiel Nannen zal zij verantwoordelijk zijn voor het dagelijks bestuur van het gezelschap. Het afgelopen jaar was Daria al onderdeel van het team dat de interim artistieke leiding vormde.

Stroom Den Haag, centrum voor beeldende kunst, kiest met een tweekoppige directie voor een nieuwe richting en heeft Alexandra Landré als artistiek directeur en Bas Mulder als zakelijk directeur benoemd. Zij zullen vanaf 1 mei 2021 het kunstcentrum, dat vorig jaar haar 30-jarig jubileum vierde, met hun expertise en ervaring verder leiden.