Noord Nederlands Orkest: Directeur vertrekt

Foto: Stella Dekker Fotografie

Met ingang van 1 november 2021 vertrekt Ingeborg Walinga, algemeen directeur/bestuurder van het Noord Nederlands Orkest in Groningen. Zij wordt de nieuwe dean (directeur) van het Prins Claus Conservatorium (PCC) en leading dean (directeur) van het kenniscentrum Kunst & Samenleving.

Ingeborg Walinga was ruim 10 jaar het gezicht en van grote waarde voor het NNO. Samen met artistiek leider Marcel Mandos bepaalde ze de visie, formuleerde ze het beleid en gaf daar handen en voeten aan. Zij benadrukte het feit dat het NNO één organisatie vormt, met musici én kantoorcollega’s die samen werken aan de toekomst van het orkest. Naast het streven naar hoge orkestkwaliteit had zij oog voor individuele ontwikkeling en talent. Zij laat het NNO achter als een bloeiende, financieel gezonde organisatie, die met diverse partijen samenwerkt en veel in zijn mars heeft.

Van Orkest naar Conservatorium
Het PCC van de Hanzehogeschool is een goede partner van het NNO. Als lid van de Raad van Advies van het PCC was zij al betrokken bij het conservatorium. Ingeborg is een ervaren en betrokken speler in de kunstwereld, waarin ze sinds haar studie Kunstgeschiedenis werkzaam is. Annemarie Hannink, collegelid van de Hanze zegt over haar: “Ingeborg heeft een groot hart voor muziek en is het boegbeeld van de cultuursector in de noordelijke regio. Het Prins Claus Conservatorium en de Hanzehogeschool zullen ongetwijfeld mooie vruchten plukken van haar creatieve, ondernemende geest”.

“Bij het NNO heb ik het vakmanschap, maar vooral ook de zeggingskracht van muziek als een enorme rijkdom ervaren. Ik verheug me er op om met de mooie baan bij het PCC een nieuw deel van de muzieksector te verkennen. Een sterke verbinding met de beroepspraktijk is van vitaal belang in het onderwijsaanbod en in het onderzoek: die inzet van conservatorium en kenniscentrum deel ik van harte. Daar wil ik graag met mijn kennis en ervaring een bijdrage aan leveren” aldus Ingeborg Walinga.

Het NNO heeft in september via deze site geworven voor een opvolger.

Lees meer: Noord Nederlands Orkest (19-07-2021)