Nieuwe Zakelijk leider: Pier21

Maaike Beckers (32) is de nieuwe zakelijk leider van Pier21. Ze is in april gestart in deze functie en vormt nu samen met David Lelieveld de directie van Pier21.

“De afgelopen jaren maakte ik mij sterk voor cultuur in Fryslân als beleidsadviseur en coördinator van het team cultuur van de provincie Fryslân. En nu is het tijd voor een nieuwe uitdaging, en wat voor één! Meewerken aan het vertellen van prachtige verhalen, geworteld in deze mooie provincie, persoonlijk en tegelijkertijd universeel. Pier21 verbindt en inspireert, is maatschappelijk betrokken en vertelt verhalen die het verdienen gehoord te worden. Dat ik daar een bijdrage aan mag leveren is een droom die uitkomt!” aldus Maaike.

Naast een nieuwe zakelijk leider is er op organisatorisch vlak nog meer nieuws, Pier21 neemt namelijk afscheid van het ‘langst’ zittende bestuur van Pier21, Henk Hoen (Voorzitter), Jan Smit (Secretaris) Jan Douma (Penningmeester). Ze hebben David vanaf het begin van Pier21 als ware pioniers ondersteund en staan aan de wieg van alle successen. Met de komst van de structurele subsidie voor vier jaar van de provincie is besloten om op een andere bestuursvorm over te gaan: een raad van toezicht. Vanaf 1 januari wordt Pier21 ondersteund door een Raad van Toezicht bestaande uit: Bert Looper (Voorzitter), Jojanneke Braam (Secretaris) en Albert Beekhuizen (Penningmeester).

Bert Looper is directeur van Tresoar en beschikt over een grote kennis van de Friese taal en cultuur. Albert Beekhuizen is CFO van Smilde Foods en is een specialist in financiële zaken. Hij is ook penningmeester van de stichting Faderpaard en vanuit die functie nauw betrokken geweest bij de Stormruiter. Jojanneke Braam was werkzaam bij Tryater. Vorig jaar is ze begonnen als zakelijk leider bij het Jonge Harten Festival en ze werkt daarnaast als cultureel ondernemer voor o.a. FestiValderAa en het Fries Museum. Zo is de Raad van Toezicht een mooie mix van kennis, ervaring en netwerk.

“De maatschappelijke betrokkenheid en impact van Pier21 en de grote kwaliteit van David om samen te werken binnen het culturele veld van Fryslân maar ook ver daarbuiten, ondersteun ik van harte,” aldus Jojanneke.

Bron: Pier21 (18-03-2021)

In december 2020/januari 2021 is voor deze vacature geworven via Culturele vacatures