Nieuwe Zakelijk Leider: Museum Het Rembrandthuis

Per 1 oktober 2022 is Irene Ford aangesteld als zakelijk leider van Museum Het Rembrandthuis in Amsterdam. Ze is verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering met daarin de portefeuilles Financiën, Gebouwbeheer, Publiekszaken, Techniek, ICT, Beveiliging, Secretariaat en Personeel & Organisatie.

Irene Ford: ‘Ik werk sinds 2020 met veel plezier bij Museum Het Rembrandthuis. De komende jaren ligt mijn focus op het verstevigen en verduurzamen van de organisatie met het oog op de toekomst. De aankomende verbouwing is daarbij een kantelpunt. Het museum moet als een thuis voelen voor iedereen: voor medewerkers, buurtbewoners, kunstenaars, Amsterdammers en de wereld. Ik kijk ernaar uit om daar vanuit mijn rol als zakelijk leider een belangrijke bijdrage aan te leveren.”

Irene Ford (1980) was van 2020 tot 1 oktober 2022 Hoofd Financiën en Organisatie bij Museum Het Rembrandthuis. Hiervoor was ze zakelijk leider bij o.a. Aslan Muziekcentrum en jeugdfilm- en mediafestival Cinekid. Momenteel is ze ook lid van de Raad van Toezicht (Audit Commitee) van het Landelijk Kennisinstituut voor Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA). Irene Ford is een generalist in alle aspecten van bedrijfsvoering; cultuureducatie ter bevordering van kansengelijkheid is een rode draad in haar loopbaan. Ze woont in Amsterdam met haar partner en kinderen.

Naast zakelijk leider, is Irene Ford ook onderdeel van het MT van Museum Het Rembrandthuis. Het MT bestaat per 1 oktober 2022 uit:

  • Milou Halbesma, directeur-bestuurder
  • Irene Ford, zakelijk leider
  • Marieke de Klein, hoofd Marketing
  • Epco Runia, hoofd Collectie & Educatie
  • Hester Huitema, hoofd Tentoonstellingen

Bron: Museum Het Rembrandthuis (05-10-2022)