Nieuwe Zakelijk Leider: Ivgi&Greben

Amarins Geveke (46) wordt zakelijk leider van Ivgi&Greben, het nieuwe provinciale, gesubsidieerde dansgezelschap dat dit najaar start vanuit Leeuwarden.

Uri Ivgi en Johan Greben maken sinds 2003 dansvoorstellingen in binnen- en buitenland, met telkens andere dansers in telkens andere steden. Daar waar ze werkten werd hun kwaliteit onderkend en vielen ze regelmatig in de prijzen.

Als kunstenaars beginnen Ivgi&Greben met een nieuwe fase in hun ontwikkeling. Vanuit hun vestigingsplaats Leeuwarden kan het nieuwe gezelschap, bestaande uit acht dansers, een eigen plaats in het Nederlandse dansveld veroveren en het lokale en landelijke publiek meenemen in de langjarige ontwikkeling van hun artistieke oeuvre.

Amarins Geveke gaat hen daarin begeleiden. Geveke was eerder directeur van Folkshegeskoalle Skylgeralân op Terschelling en fractievoorzitter voor de VVD in de gemeenteraad aldaar. Sinds vorig jaar is ze hoofdredacteur van cultureel maandblad De Moanne, en dat blijft ze doen.

Bron: Ivgi&Greben (02-02-2021)

In oktober 2020 is voor deze vacature geworven via Culturele vacatures