Nieuwe Zakelijk Directeur: Stroom Den Haag

Femke IJsinga–van Boxsel start per augustus als zakelijk directeur bij Stroom Den Haag. Samen met artistiek directeur Alexandra Landré zal zij de directie van Stroom vormen.

Femke heeft jarenlange ervaring in de culturele en mediasector, waarbij maatschappelijke betrokkenheid en professionalisering de focus hebben. Ze is sinds 2014 zakelijk directeur van OPEN Rotterdam en daarnaast zakelijk leider van Beelden in Leiden, bestuurslid van Stichting Beeldmix en van Stichting Bekker-la BastideFonds. Daarvoor was ze verantwoordelijk voor de PR en marketing bij onder andere het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden, en het Nederlands Fotomuseum en het Ro Theater in Rotterdam.

Joost Vrieler, voorzitter van het bestuur: “Met Femke heeft Stroom een ervaren zakelijk directeur aangesteld die met de artistiek directeur gaat bouwen aan een duurzame en toekomstbestendige organisatie voor zowel het Haagse kunstenveld als daarbuiten.” Alexandra Landré, artistiek directeur: “Ik verheug me op de samenwerking met Femke als directie en om samen met de organisatie een nieuw hoofdstuk van Stroom vorm te geven en continuïteit te bieden aan onze missie met focus op kunst en samenleving.” Femke IJsinga – van Boxsel: “Ik kijk er zeer naar uit om samen met Alexandra en het hele team van Stroom de Haagse kunstsector te ondersteunen en versterken en zo kunst een vaste waarde in Den Haag te laten zijn.”

Bron: Stroom Den Haag (14-06-2023)

In maart en april 2023 is voor deze vacature geworven via Culturele vacatures