Nieuwe Zakelijk Directeur: Nederlands Film Festival

Foto: Katja Poelwijk

Per 1 november start Pepijn Kuyper als nieuwe Zake­lijk Directeur van het Neder­lands Film Festival. Kuyper (43 jaar), momenteel werkzaam als directeur van het film- en muziek­the­ater Lantaren­Ven­ster in Rotterdam, neemt de functie over van Petra Remmen. Remmen stapt na zes festi­valedi­ties over naar het VFonds als Hoofd Bedrijfsvoering.

Het Neder­lands Film Festival (NFF) focust de komende jaren op een verdieping en versterking van zijn func­ties als promotor van de Neder­landse film en beeld­cul­tuur, plat­form voor de film- en audio­vi­suele sector en aanjager van educatie, inno­vatie en talent. NFF is partner in De Machinerie, een nieuw te vormen plek voor film- en beeld­cul­tuur in Utrecht. Samen met Pepijn Kuyper maakt het NFF zich sterk om de ambities te realiseren.

Silvia van der Heiden, Alge­meen Directeur-Bestu­urder Neder­lands Film Festival:​ “Pepijn brengt met zijn mooie carrière in de film- en culturele sector een schat aan ervaring en netwerk mee. Wij zijn bijzonder verheugd dat we hem als nieuwe collega mogen verwelkomen bij het Neder­lands Film Festival.”

Pepijn Kuyper:​ “Wat ik mooi vind aan het NFF is dat bezoekers en makers nieuwe perspec­tieven aangereikt krijgen en worden uitgedaagd net iets anders naar de wereld te kijken. Ik kijk er erg naar uit om samen met Silvia en het team verder te bouwen aan NFF als belan­grijk plat­form voor de Neder­landse film- en audio­vi­suele sector.”

Loopbaan
Pepijn Kuyper is tot eind oktober directeur van film- en muziek­the­ater Lantaren­Ven­ster in Rotterdam. Eerder was hij directeur van cultu­ur­podium LUX in Nijmegen en organ­isatie-adviseur bij advies­bu­reau BMC waar hij zich bezighield met strate­gische vraagstukken in de culturele sector.

Kuyper is tevens bestu­urslid van de Neder­landse Vereniging van Bioscopen en Filmthe­aters en de vereniging Neder­landse Jazzpodia en ‑festi­vals. Ook is hij lid van de board of direc­tors van Europa Cinemas en lid van de Raad van Advies van film­fes­tival InScience in Nijmegen. Hij studeerde Kunst­beleid- en Manage­ment aan de Univer­siteit Utrecht.

Bron: Nederlands Film Festival (NFF) (13-09-2021)

In juli 2021 is voor deze vacature geworven via Culturele vacatures