Nieuwe Zakelijk Directeur: Kunstmuseum Den Haag

Paul Broekhoff (Amstelveen, 1963) wordt de nieuwe zakelijk directeur van Kunstmuseum Den Haag. In Broekhoff heeft het museum een daadkrachtige, ondernemende en maatschappelijk betrokken persoonlijkheid gevonden met een verbindende en empathische bestuursstijl. Hij is benoemd door de Raad van Toezicht, na positief advies van de ondernemingsraad van het museum.

Paul Broekhoff volgt op 1 juli 2021 Hans Buurman op, die gedurende 27 jaar verantwoordelijk was voor de financiële- en organisatorische bedrijfsvoering van het museum en mede-architect is van de huidige vooraanstaande positie van het museum. Daarnaast was hij de drijvende kracht achter de maatschappelijke programma’s van Kunstmuseum Den Haag.

Broekhoff brengt een schat aan ervaring en contacten mee in zowel de Haagse als de landelijke politiek én cultuursector. Sinds 2007 is hij in verschillende rollen actief bij de Gemeente Den Haag; als directeur Cultuur en later directeur Cultuur en Sport was hij jaren verantwoordelijk voor de beleidsmatige en financiële aansturing van de sectoren Cultuur en Sport. Sinds 2017 is hij directeur van de Bibliotheek Den Haag en het Haags Gemeentearchief. In die functie maakte hij zich hard voor het behoud van de lokale bibliotheken in Den Haag, die tezamen circa 2,7 miljoen bezoekers per jaar trekken en van groot belang zijn voor de stad en haar inwoners. Dat Broekhoff de maatschappelijke meerwaarde van educatie, debat, ontmoeting en kunst en cultuur inziet en deze aantoonbaar heeft omarmd, is voor het Kunstmuseum van groot belang. Met het programma Stad naar het Museum richt het Kunstmuseum zich sinds 2009 structureel op mensen die de weg naar het museum niet altijd weten te vinden. Op de bekende stadsdeelavonden nodigt het Kunstmuseum jaarlijks de bewoners van alle wijken in Den Haag uit. Deze avonden worden georganiseerd in samenwerking met de mensen en organisaties die er in de wijken toe doen, waaronder bibliotheken en buurthuizen.

Paul Broekhoff studeerde Kunstgeschiedenis en Archeologie aan de Universiteit van Amsterdam. Hij maakte als wetenschappelijk medewerker deel uit van het Rembrandt Research Project, werkte in meerdere functies bij de Raad van Cultuur en was senior beleidsadviseur van de directie Kunsten bij het Ministerie van OC&W.

Benno Tempel, algemeen directeur Kunstmuseum Den Haag:
“Samen met de collega’s van het Kunstmuseum kijk ik uit naar de komst van Paul Broekhoff. Ik ben ervan overtuigd dat hij het museum ook in deze onzekere tijden naar een stabiele toekomst weet te leiden.”

Paul Broekhoff: “Als afgestudeerd kunsthistoricus heb ik mijn hele leven al in een museum willen werken. Dat zich deze kans nu voordoet in een van de mooiste musea van Nederland is voor mij persoonlijk een unieke mogelijkheid. Het is mijn sterke overtuiging dat kunst en cultuur zich moeten verhouden tot de samenleving en een verbindende bijdrage leveren aan de maatschappij. Dat juist die opgave onderdeel is van mijn opdracht bij het museum, maakt deze stap voor mij tot een prachtige uitdaging”.

Bron: Kunstmuseum Den Haag (12-03-2021)