Nieuwe Zakelijk Directeur & a.i. Artistiek Leider: Museum Kranenburgh

Foto Adriana González Hulshof: Museum Kranenburgh. Foto Colin Huizing: Koos Breukel

De Raad van Toezicht van Museum Kranenburgh in Bergen is verheugd over de aanstelling van een nieuw directieteam voor het museum. Adriana González Hulshof start vanaf januari 2022 als zakelijk directeur, Colin Huizing als a.i. artistiek leider. Zij volgen daarmee Mariette Dölle op die sinds 2016 algemeen directeur is van Museum Kranenburgh. Onder haar leiding wist het museum een krachtig artistiek profiel te ontwikkelen waarmee het inmiddels een breed, landelijk publiek aanspreekt.

Adriana Gonzélez Hulshof was oprichter en directeur van Amsterdam Art Weekend. Daarnaast heeft ze haar sporen verdiend in het internationale culturele veld, onder meer op het vlak van culturele partnerships, fondsenwerving en publieksbereik. Colin Huizing is al enkele jaren als programma-adviseur betrokken bij Museum Kranenburgh. Hij geeft tot 1 juli 2022 het artistieke programma vorm.

Eerder dit jaar besloot de Raad van Toezicht tot de vorming van een tweekoppige directie, om zo recht te kunnen doen aan de vele aspecten van de buitenplaats en een stabiele organisatorische basis onder het museum te leggen. De Raad van Toezicht beraadt zich in de eerste helft van 2022 over de definitieve invulling van de artistiek directeur.

Voorzitter van de Raad van Toezicht van Kranenburgh, Puck Huitsing: “De Raad van Toezicht is blij met de benoeming van Huizing en Gonzélez Hulshof. Met de komst van Adriana hebben we een zakelijk directeur die bewezen heeft een stabiele bedrijfsvoering te kunnen inrichten en onderhouden, en die daarnaast ook ondernemer is. Ze combineert dit met liefde voor en kennis van kunst. Met Colin heeft Kranenburgh een ervaren artistiek leider in huis die met oog voor kunstenaarschap, authenticiteit en actualiteit succesvolle programma’s kan ontwikkelen die passen in het profiel van Kranenburgh.”

Adriana Gonzélez Hulshof over haar nieuwe rol: “De combinatie van moderne- en hedendaagse kunst, omringd door prachtige natuur en dichtbij het strand, maakt van Museum Kranenburgh een wonderschone plek met veel potentie. lk verheug me erop om samen met de artistiek leider en het team de ambities van Museum Kranenburgh te realiseren en uit te bouwen, ervoor te zorgen dat het museum floreert en dat zo veel mogelijk mensen van alle leeftijden en achtergronden kunnen genieten van de tentoonstellingen en activiteiten van de culturele buitenplaats en haar omgeving.” Ook Colin Huizing verheugt zich op de komende periode: “Museum Kranenburgh heeft zich in de afgelopen jaren ontwikkeld tot een opvallend museum met een aansprekend tentoonstellings- en activiteitenprogramma. Mariette Dôlle en alle medewerkers hebben hiervoor geweldig werk verricht. Er is veel potentie om verder te groeien. lk zie er enorm naar uit om met team Kranenburgh de positie van het museum lokaal en (inter)nationaal te verstevigen.”

Adriana Gonzélez Hulshof
Adriana Gonzélez Hulshof (Mexico City, 1981) is oprichter van Amsterdam Art Weekend en gaf hier gedurende zes jaar succesvol leiding aan. Onder haar directoraat groeide het kunstweekend uit tot een vierdaags event met jaarlijks gemiddeld 45.000 (inter)nationale bezoekers. Als fondsenwerver bij de Nationale Opera & Ballet was ze verantwoordelijk voor fondsenwerving en relatiebeheer. Bij het Prins Claus Fonds ontwikkelde ze langdurige partnerships met internationale culturele instellingen als Museo de Antioquia in Medelll’n en Arthub Asia in Shanghai en adviseerde ze bij de implementatie daarvan. Ook was ze vanuit verschillende rollen, waaronder in het galerie- en veilingwezen, werkzaam in de internationale kunstmarkt.

Colin Huizing
Colin Huizing (Jutphaas, 1965) is curator en producent van tentoonstellingen voor verschillende musea en adviseur voor het Mondriaan Fonds. Eerder werkte hij als senior conservator voor het Stedelijk Museum Schiedam en was hij co-curator van de Nederlandse inzending voor de Biënnale van Venetië 2015: herman de vries – to be all ways to be. In de afgelopen twee jaren adviseerde Colin Museum Kranenburgh over het tentoonstellingsprogramma en was hij samensteller van de tentoonstellingen Lucht (2020) en Kunstenaars van Die Brücke (2021) en hoofdcurator van The Roaring Twenties (t/m 3 apr 2022). Colin is co-auteur van een te publiceren boek over het oeuvre van Stanley Brouwn.

Museum Kranenburgh
Museum Kranenburgh in Bergen presenteert kunst vanaf het begin van de 20e eeuw tot nu en is gelegen in een prachtige bostuin. De laatste jaren is het museum uitgegroeid tot een landelijk bekend museum met 70.000 bezoekers (2019). Met een boeiende collectie kunst (waaronder de kunstenaars van De Bergense School) en een gevarieerd tentoonstellingsprogramma wil het museum alle generaties inspireren en houdt het de naam van kunstenaarsdorp Bergen levend. Het maakt school met tentoonstellingen die actuele thema’s aansnijden vanuit het perspectief van de kunst, zoals BLOOT (2018), Lucht (2020) en The Roaring Twenties (2021).

Bron: Museum Kranenburgh (23-12-2021)