Nieuwe Voorzitter Raad van Toezicht: Het Noordbrabants Museum

Foto: Noordbrabants Museum

Per 1 januari 2022 is Eric van Schagen aangetreden als voorzitter van de raad van toezicht van Het Noordbrabants Museum te ‘s-Hertogenbosch. Eric van Schagen (Eindhoven 1956) is CEO van Simac Techniek NV in Veldhoven en onder meer voorzitter van VNO-NCW Brabant Zeeland.

Eric van Schagen volgt in deze functie Harry Hendriks op, oud-directievoorzitter van Philips Electronics Benelux, die wegens het bereiken van de statutaire termijn afscheid neemt als voorzitter. Het Noordbrabants Museum is Harry Hendriks grote dank verschuldigd voor zijn jarenlange inzet in een voor het museum belangrijke periode van groei, spectaculaire tentoonstellingen zoals Jheronimus Bosch 2016 en de realisatie van nieuwe ambities.

Het Noordbrabants Museum prijst zich gelukkig dat Eric van Schagen bereid is het voorzitterschap van de raad van toezicht op zich te nemen. Evenals zijn voorganger is Eric van Schagen zeer gei╠łnteresseerd in kunst, geschiedenis en cultuur, kent hij de Brabantse samenleving uitstekend en beschikt hij over een groot en voor het museum relevant netwerk. Hij vervult een groot aantal toezichthoudende functies in maatschappelijke organisaties in Noord-Brabant. Raad van toezicht en directie zien uit naar een plezierige en constructieve samenwerking met de nieuwe voorzitter.

Bron: Het Noordbrabants Museum (13-12-2021)