Nieuwe Projectleider Fries Museum op paad: Fries Museum

Jacqueline Spendel

Per 1 oktober 2023 gaat Jacqueline Spendel leidinggeven aan Fries Museum op Paad: vanaf voorjaar 2024 trekt het Fries Museum vanuit Leeuwarden drie jaar lang met collectiestukken naar de dorpen en kernen in Fryslân waar de collectie vandaan komt, om verhalen te brengen en op te halen. Spendel is nu nog werkzaam als directeur van de Folkshegeskoalle Schylgeralân op Terschelling.

Directeur Kris Callens is blij met de komst van Spendel: ‘Met Jacqueline kunnen we veel ervaring in Fryslân inzetten om het innovatieve en uitdagende project Fries Museum op Paad voor elkaar te krijgen. De eerste stap is nu verdere fondsenwerving, en vanaf oktober zorgen dat we echt op pad kunnen.’ Ook Spendel kijkt uit naar haar nieuwe functie: ‘Dat it Fries Museum mei bysûndere stikken út harren kolleksje op paad giet en nei de Friezen ta komt, dat fûn ik drekst geweldich oan it plan. In unyk projekt. Ik sjoch der nei út om dêr, tegearre mei alle kollega’s, in bydrage oan te leverjen.’

Over Jacqueline Spendel
Jacqueline Spendel (52) is sinds 2020 directeur van de Folkshegeskoalle op Terschelling. Hiervoor was zij werkzaam bij Omrop Fryslân in verschillende leidinggevende functies. Zij was onder meer verantwoordelijk voor projecten als de Zwemelfstedentocht van Maarten van der Weijden, Lân fan Taal (LF2018), Skûtsjesilen en It Grut Frysk Diktee. Voor RTV Oost deed ze het project Vrijheidstour in het kader van 75 jaar Vrijheid. Daarvoor werkte Spendel als eindredacteur en redacteur bij de VARA, de NCRV en andere publieke omroepen. Haar opleiding volgde zij aan de Academie voor de Journalistiek & Voorlichting in Tilburg en ze bekleedde verschillende bestuursfuncties, onder andere bij de Raad van Toezicht van Museum Drachten.

Over Fries Museum op Paad
Iedereen in Fryslân kan straks genieten van Friese topstukken, ook wie niet zo snel het museumgebouw aan het Zaailand zal binnenstappen. Dankzij de gift van 1 miljoen euro van de VriendenLoterij zal een opvallende museumbus drie jaar lang langs bijna alle Friese plaatsen toeren, om Friezen in aanraking te brengen met hun eigen erfgoed. Overal laten we de mooiste collectiestukken zien, organiseren we activiteiten, zoeken we de mienskip op en halen we nieuwe verhalen op die we weer terug naar het museum brengen. Uniek aan Fries Museum op Paad is dat échte collectiestukken op reis gaan, naar de plek waar ze vandaan komen.

Het Fries Museum wordt mede gefinancierd door Windpark Fryslân, de Provincie Fryslân, het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de VriendenLoterij, Ir. Abe Bonnema Stichting en de Vrienden van het Fries Museum.

Bron: Fries Museum (26-06-2023)

In mei 2023 is voor deze vacature geworven via Culturele vacatures