Nieuwe Projectleider: Creatief Vermogen Utrecht

Vanaf 1 september 2020 start Jephta Hermelink als projectleider Creatief Vermogen Utrecht, een project in het kader van de landelijke regeling Cultuureducatie met Kwaliteit. Dit project is gestart in 2013 en wordt gefinancierd door het Fonds voor Cultuurparticipatie, (FCP) en de Gemeente Utrecht.

TivoliVredenburg is penvoerder voor de organisatie, coördinatie en administratie.
Creatief Vermogen Utrecht (CVU) is een lerend netwerk van 34 scholen en 11 culturele instellingen. Samen richten ze zich op het ontplooien en verankeren van kunsteducatie in het onderwijs. Vanuit creatieve partnerschappen (meerjarige samenwerkingen) die zij met elkaar aangaan, wordt kennis ontwikkeld en gedeeld. De samenwerking kenmerkt zich door de gelijkwaardigheid van een co-creatieve gemeenschap. Zo bevorderen wij kwalitatieve kunsteducatie in Utrecht. De penvoerder van CVU is TivoliVredenburg en de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht is kennispartner.

Jephta werkt graag interdisciplinair en zoekt samen met partners en scholen naar vernieuwende vormen om kunst dichtbij kinderen en jongeren te brengen. Vanuit Theatergezelschap BonteHond heeft ze Kunst is Dichterbij dan je Denkt (KIDD) opgezet, het Almeerse programma Cultuureducatie met Kwaliteit voor groep 1 t/m 8 en het VMBO. Als programmamanager KIDD was ze verantwoordelijk voor de inhoud, het artistieke concept, de zakelijke projectleiding en gaf ze leiding aan het KIDD-team. Ze verheugt zich op de taak als projectleider bij CVU: ‘‘Ik kijk er naar uit om samen met partners en scholen CVU te versterken, zodat kunst en cultuur toegankelijk wordt voor kinderen uit alle wijken van Utrecht.”

Bron: Persbericht Creatief Vermogen Utrecht (01-09-2020)

In april 2020 is voor deze vacature geworven via Culturele vacatures