Nieuwe Junior-Conservator: Museum Villa Mondriaan

Jitske Lamain

Het komende half jaar doet Jitske Lamain werkervaring op als junior-conservator bij Museum Villa Mondriaan in Winterswijk. In deze functie assisteert zij onder andere bij het ontwikkelen en realiseren van tentoonstellingen. Daarnaast verricht zij onderzoek ten behoeve van de tentoonstellingen.

Op dit moment studeert Jitske Kunstgeschiedenis (MA) aan de Universiteit Utrecht, met als track: moderne en hedendaagse kunst. Afgelopen half jaar heeft zij stagegelopen bij het RKD – Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis. In het kader van het ‘Mondriaan Editieproject’ heeft zij onderzoek gedaan naar de Nederlandse kunstenaarsverenigingen waar Piet Mondriaan gedurende de periode 1892-1919 lid van was. Daarnaast heeft zij meegewerkt aan onderzoek voor de annotaties van enkele brieven. Jitske hoopt met deze opgedane inzichten bij te dragen aan de collectiepresentatie bij Museum Villa Mondriaan.

Over Villa Mondriaan
Museum Villa Mondriaan is hét museum voor coming-of-age. De wereldberoemde Piet Mondriaan ontwikkelde zich tijdens zijn tienerjaren in deze villa in Winterswijk. Naast topstukken van de jonge Mondriaan toont het museum werken van zowel gevestigde als hedendaagse kunstenaars in hun zoektocht naar een eigen signatuur. Eén ding hebben de kunstenaars gemeen: net als de jonge Mondriaan bevinden ze zich allemaal in de turbulente periode van hun ontwikkeling.

Achter de schermen werken ook vernieuwers. Ieder half jaar hebben twee nieuwe junior-directeuren de dagelijkse leiding over het museum en zijn zij de spilpunten van de communicatie- en educatieafdeling. Zij vertalen hun persoonlijke visie naar projecten en activiteiten die in dienst staan van het museum. Zo staat Villa Mondriaan voor jong talent en biedt het museum ruimte voor ontwikkeling.

Bron: Villa Mondriaan (23-09-2023)