Nieuwe Directeur: Vereniging voor wetenschapsmusea en science centers (VSC)

Menno Tummers zal vanaf 1 juni aanstaande de nieuwe directeur van de vereniging voor wetenschapsmusea en science centers (VSC) worden. De nieuwe directeur zal leidinggeven aan de verdere facilitering van de leden van VSC in het betrekken van zoveel mogelijk Nederlanders bij wetenschap en technologie.

Menno Tummers is jarenlang actief geweest voor het Prins Bernhard Cultuurfonds, waar hij het mecenaat verder op de kaart heeft gezet. In die rol heeft hij veel ervaring opgedaan met de dynamiek op het snijvlak van cultuur, wetenschap en het grote publiek. Daarbij heeft Menno veel expertise op het gebied van fondsenwerving, projectontwikkeling en samenwerkingen.

2021 is voor de VSC een belangrijk jaar. Naast het opnieuw opstarten van de activiteiten bij leden van VSC na de coronacrisis, staat dit jaar ook in het teken van de formulering van de meerjarenstrategie t/m 2026. Het bestuur van de VSC is ervan overtuigd dat zij met Menno een volgende stap kunnen zetten in het slaan van een brug tussen wetenschap en samenleving.

De ruim 40 leden van VSC ontvingen vóór de coronacrisis ruim 5 miljoen bezoekers per jaar. Door de activiteiten van VSC worden mensen gevoed in hun nieuwsgierigheid, gestimuleerd in het stellen van vragen over de steeds groter wordende invloed van wetenschap en technologie op onze cultuur en bij het zoeken naar antwoorden daarop. In een tijd waarin wetenschap en technologie zo’n invloed hebben op de ontwikkeling van onze gezondheid, ons welzijn, de economie en ons klimaat, zijn kennis en begrip en toegankelijke communicatie hierover meer dan ooit nodig. De leden van de VSC zijn hiertoe bij uitstek toegerust als platform, ontmoetingsplek of bron van inspiratie en kennis.

Bron: VSC (22-03-2021)

In januari 2021 is voor deze vacature geworven via Culturele vacatures