Nieuwe Directeur: Stichting ERM

Christian Braak (1976) treedt per 1 maart 2022 aan als directeur van de stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM) in Gouda. Hij volgt daarmee Walter de Koning op die met pensioen gaat. Christian Braak was tot voor kort wethouder in Alkmaar met in zijn portefeuille onder meer Ruimtelijke Ordening, Duurzaamheid, Cultureel Erfgoed en Monumenten.

Eerder was hij Beleidsadviseur bij de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit.
Zijn animo om bij ERM aan de slag te gaan is groot. ‘Mede gezien de enorme restauratieopgave, de energietransitie voor monumenten, het tekort aan geschoolde mensen, de komende implementatie van de Omgevingswet en de wet Kwaliteitsborging voor het bouwen zal het een boeiende uitdaging zijn om al die opgaven hanteerbaar te maken, zodat de praktijk er daadwerkelijk invulling aan kan geven’.

Bestuursvoorzitter Jacques Monasch is blij met het aantreden van Christian Braak. ‘ERM heeft de afgelopen tien jaar een belangrijke bijdrage geleverd aan het verbeteren van de restauratiekwaliteit in de monumentenzorg. Daarin was de inzet van onze vertrekkende directeur, Walter de Koning, van onschatbare waarde. Onze dank naar hem daarvoor is zeer groot. Met Christian Braak hebben wij een uitstekende opvolger weten te vinden die de volgende fase van ERM zal gaan inluiden. Uitbreiding van het gebruik van de door de sector breed gesteunde ERM-richtlijnen en de verduurzamingsopgave in de monumentenzorg zijn slechts twee in het oog springende voorbeelden waar in de komende tijd hard aan gewerkt zal moeten worden’.

Bron: Stichting ERM (09-02-2022)