Nieuwe Directeur: Nationaal Jenevermuseum

Diederik von Bönninghausen (52) is de nieuwe directeur van het Nationaal Jenevermuseum Schiedam. Museale ervaring heeft hij o.a. opgedaan in het Museum Van Loon in Amsterdam en Panorama Mesdag in Den Haag. In beide musea heeft Diederik steeds de bezoeker als uitgangspunt heeft genomen.

In Museum Van Loon is er veel aandacht voor het behoud van ambachten. Daar gaat het dan om meubels en rijtuigen, maar in Schiedam is het ambachtelijke proces van jeneverstoken belangrijk voor Diederik. Landelijk heeft Diederik von Bönninghausen gewerkt aan de Herijking voor het Museumregister. Ook heeft hij voor de RCE, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, een aantal webinars georganiseerd en gepresenteerd, bijvoorbeeld over cyberdreigingen voor musea.

Diederik is ook actief als bestuurslid van stichtingen op het gebied van musea en erfgoed. Zo is hij voorzitter van ICOM Nederland (ICOM is de International Council of Museums) en van Stichting Het Nederlands Interieur, ook is hij actief in het beheer en behoud van een klein burchtje in Duitsland.

Het Bestuur van het Nationaal Jenevermuseum Schiedam is verheugd over de komst van Diederik von Bönninghausen. “We krijgen weer een museum expert binnen en willen met Diederik het jenevermuseum verder uitbreiden qua bezoekersaantallen, tentoonstellingen en de collectie. We gaan daarvoor ook in gesprek met het Stedelijk Museum Schiedam over een gezamenlijke expositie – via wisseltentoonstellingen in het Jenevermuseum – van de gemeentelijke historische jenevercollectie, die nu ligt opgeslagen en deels wordt geëxposeerd bij het Stedelijk Museum,” zegt voorzitter Joop Daalmeijer van het Nationaal Jenevermuseum.

Bron: Nationaal Jenevermuseum (25-06-2021)

In februari 2021 & mei 2021 is voor deze vacature geworven via Culturele vacatures