Nieuwe Directeur: Museum Hindeloopen

Bernard Hilgers uit Apeldoorn (62 jaar) is per 1 oktober 2022 de nieuwe directeur van Museum Hindeloopen. Hij heeft ruime ervaring opgedaan in de museumwereld. Op dit moment is hij conservator- beheerder/collectiebeheerder Sporterfgoed van het NOC*NSF. Daarvoor was hij onder andere adviseur transitie Missiemuseum Steyl, conservator/beheerder Nationaal Baggermuseum, directeur Historisch Museum Ede, Hoofd collectiebeheer Fries Museum en Collectiebeheerder van het Museum Paleis het Loo.

Het bestuur van Museum Hindeloopen – Hidde Nijland Stichting Hindeloopen – wil de komende jaren het accent leggen op het versterken van de positionering: zowel lokaal, nationaal als internationaal en het uitbouwen van de marktpositie door het ontwikkelen van nieuwe producten en samenwerking met derden. Hierbij vormt de positie van het museum in de samenleving en de Hindelooper gemeenschap een belangrijke basis.

Op dit moment wordt gewerkt aan de uitbreiding, verduurzaming en verbetering van de toegankelijkheid van Museum Hindeloopen. Daarnaast zal een vernieuwing gerealiseerd worden van de inrichting van het museum en de vijf collectiezalen.

De realisering van een bezoekerscentrum voor de stad vormt een belangrijk onderdeel van de verbouw. Naar verwachting zal de bouwvergunning voor de gewenste aanpassingen binnen afzienbare tijd verleend worden. Daarna wordt gestart met de voorgenomen bouw en verbouw. De kosten daarvan worden mede gedragen door financiële ondersteuning van de gemeente Súdwest-Fryslân en de provincie Fryslân, plus een groot aantal fondsen en stichtingen. De huidige directeur Jelle Brouwer zal zorgdragen voor de gewenste realisatie van het vernieuwingsproject plus de financiële begeleiding en afwikkeling daarvan.

De opening van het vernieuwde museum staat gepland in juli 2023.

Bron: Museum Hindeloopen (19-09-2022)

In juni en juli 2022 is voor deze vacature geworven via Culturele vacatures