Nieuwe Directeur: Maastricht Institute of Arts

Angenieta Kuijpers

Angenieta Kuijpers is met ingang van 1 maart 2023 benoemd tot directeur van het Maastricht Institute of Arts. Sinds begin september 2022 vervulde Angenieta Kuijpers deze rol reeds ad interim. Daarvoor heeft zij gewerkt in het hoger onderwijs en het bedrijfsleven.

Voor haar komst naar Zuyd Hogeschool was Angenieta Kuijpers in diverse functies werkzaam in het bedrijfsleven, waaronder bij ING Groep, Philips, Libertel, Royal Haskoning en Orbis Medisch en Zorgconcern. Twaalf jaar geleden maakte ze een bewuste overstap van het bedrijfsleven naar het hoger beroepsonderwijs, waarvan tien jaar bij Fontys Hogeschool als onder andere interim directeur van de opleiding Communicatie. Tot september 2022 is ze lid van de Raad van Toezicht van de onderwijsstichting Kerobei geweest.

Angenieta Kuijpers is afgestudeerd aan de Radboud Universiteit in Nijmegen met een master Communicatiewetenschappen.

Euregio
Angenieta: “Met mijn kennis en ervaring kan ik het Maastricht Institute of Arts verder helpen onze positie te verstevigen in de Euregio, door het opleiden van studenten tot weerbare en kritische startende kunstprofessionals. De kunstenaar van de toekomst is een authentieke professional die de wereld om zich heen kritisch beschouwt en de burger helpt die wereld door middel van kunst te duiden.”

Nieuwe onderwijsvormen
“Het Maastricht Institute of Arts bestaat dit jaar 200 jaar. Dit 200-jarig bestaan gebruiken we ook als een herbezinning om in dialoog te gaan om samen nieuwe inrichtingen van het onderwijs te realiseren, die onze studenten helpen die kritische kunstprofessional te worden. We vinden het belangrijk dat in ons onderwijs de autobiografische benadering van actuele, relevante thema’s centraal staat. Autobiografisch betekent méér dan zelf kiezen: het betekent jezelf als kunstenaar, ontwerper of onderwijzer leren kennen. Jezelf in woord en beeld en daad uitdrukken, en daarin hoorbaar en zichtbaar groeien. Die benadering van studeren vormt je niet alleen tot kunstenaar, ontwerper of onderwijzer maar ook tot een zelfstandig kritisch cultureel ondernemer.”

College kijkt uit naar verdere samenwerking
Het College van Bestuur van Zuyd Hogeschool is blij met de benoeming van Angenieta Kuijpers: “Het Maastricht Institute of Arts is een breed instituut met tien opleidingen die variëren van Docent Beeldende kunst tot Design tot Architectuur tot Visuele communicatie tot Multimedia design. Angenieta’s ruim opgedane ervaring in het hoger onderwijs komt goed van pas om samen met haar team verder te gaan op de ingezette koers. Wij wensen haar veel succes en kijken uit naar de verdere samenwerking.”

Bron: Maastricht Institute of Arts (07-03-2023)