Nieuwe Directeur: Kunstenbond

Foto: Esther Hovers

De Kunstenbond in Amsterdam heeft een nieuwe directeur. Ronald Gijsbertsen (45) startte op 1 oktober jl, op zijn nieuwe positie. Ronald Gijsbertsen volgt interim directeur Anne-Marie Harmsen op.

Als idealistische bedrijfskundige heeft Ronald jarenlange ervaring opgedaan in het opkomen voor arbeidsrechten en mensenrechten. “Ik verbaasde me steeds meer over de kortzichtigheid van ons economisch systeem. Hoe zorg je ervoor dat wat op langere termijn van waarde is, echt prioriteit krijgt? Daarin is voor mij cultuur extreem belangrijk.”

De prioriteit van Gijsbertsen ligt de komende tijd bij het aanpakken van structurele onderbetaling binnen de sector. “Een eerlijke beloning voor het werk van professionals, het verbeteren van hun positie – zorgen dat mensen niet tegen elkaar worden uitgespeeld – en meer geld voor deze sector. We moeten solidair zijn en daar samen voor opkomen.” Een sterke vakbond is daarvoor van groot belang. “Corona maakt duidelijk dat een sterke vakbond in de culturele en creatieve sector hard nodig is. De sector krijgt nog veel te weinig prioriteit, terwijl onderbetaling en slechte bescherming enorm urgente problemen zijn. We moeten samen werken aan een cultuuromslag!”

Bron: Kunstenbond (06-10-2021)

In juni 2021 is voor deze vacature geworven via Culturele vacatures