Nieuwe Directeur-Intendant C-mine: Stad Genk

C-mine heeft de ambitie om zijn onderscheidende positie in Vlaanderen verder te consolideren en de internationale reputatie uit te bouwen. Daarvoor ging de stad op zoek naar een Directeur-Intendant die de artistieke lijnen voor C-mine 2.0 kan uitzetten en samen met de C-mineploeg bezoekers, kunstenaars, ontwerpers, creatievelingen en ondernemers kan inspireren en begeesteren. Louise Osieka bleek de meest geschikte kandidaat en zij is dan ook de nieuwe directeur intendant van C-mine.

Na 10 jaar vonden het stadsbestuur en de medewerkers van C-mine dat de tijd rijp was voor een nieuwe ambitiebepaling voor de toekomst. Hiervoor is een sterke artistieke visie nodig en daarvoor ging C-mine op zoek naar een Directeur-Intendant die de artistieke lijnen voor C-mine kan uitzetten en deze samen met het team zal realiseren. Dit profiel werd gezocht via een uitgebreide internationale zoektocht waarvoor het bureau Search & Selection werd ingeschakeld. Hieruit bleek Louise Osieka de meest geschikte kandidaat. Zij zal de leiding van artistiek C-mine op zich nemen.

Schepen Anniek Nagels: “De jury heeft gekozen voor de kandidaat met de sterkste visie, met het meest potentieel om C-mine zowel op Vlaams als internationaal niveau artistieke uitstraling te geven. Jong, maar talentrijk. Onze zoektocht naar kandidaten ging breed en ging uit van het principe ‘de juiste persoon op de juiste plek’. Uiteindelijk vonden we deze persoon in eigen rangen. Talent dat uitblinkt verdient alle kansen.”

Louise Osieka (1990, Genk) leidde de voorbije jaren CIAP, platform voor hedendaagse kunst, waarbij ze nationale en internationale kunstenaars naar Limburg haalde en de organisatie doorontwikkelde tot een sterke speler in het Vlaamse kunstenveld. Daarnaast is Osieka actief in het kunstenbeleid en engageert ze zich in verschillende raden van bestuur en belangenbehartigers.

Louise Osieka: “Als jonge vrouw voel ik een grote verantwoordelijkheidszin ten opzichte van C-mine als publieke plek, gevestigd in het uitdagende Genk. Ik hoop C-mine te transformeren tot een veerkrachtige site met een grote diversiteit aan spelers die elkaar vinden in het ‘hoe’ en niet in het ‘wat’. Ik ben namelijk van mening dat enkel in de manier waarop een instelling wordt beheerd, het ware experiment en de vernieuwing schuil gaat. Ik ben dan ook vereerd om dit mandaat op te nemen en kijk er enorm naar uit om de sterke C-mineploeg te vervoegen.”

Naast de versterking van de artistieke profilering, wordt ook een gelijkaardige oefening gemaakt voor de toekomstige positie van C-mine op gebied van creatief ondernemerschap.

Bron: Stad Genk (02-12-2020) en C-mine.be

In augustus 2020 is voor deze vacature geworven via Culturele vacatures