Nieuwe Directeur: Historisch Centrum Leeuwarden

Meindert Seffinga is door de gemeente Leeuwarden voorgedragen als de nieuwe directeur van het Historisch Centrum Leeuwarden (HCL).

Seffinga (Easterlittens 1961) is historicus en sinds 2005 directeur van het Fries Scheepvaart Museum in Sneek. Hij heeft ruime ervaring met digitalisering, marketing en fondsenwerving en beschikt over een goed netwerk.

Seffinga treedt op 15 maart 2021 in dienst en is op termijn ook van plan om naar Leeuwarden te verhuizen. Hij volgt dan Geart de Vries op als nieuwe directeur. De Vries wordt in februari 65 en vindt dat een mooi moment om het stokje over te dragen.

Het Historisch Centrum Leeuwarden is in 2001 voortgekomen uit het gemeentearchief van Leeuwarden. Oorspronkelijk was dit de wettelijke bewaarplaats voor de archieven van het stadsbestuur. In de loop der tijd kwamen er ook archieven van gemeentelijke instellingen, kerken, bedrijven en particulieren bij het gemeentearchief terecht. Het naar buiten treden, de publieksfunctie, is steeds belangrijker geworden. Met toevoeging van het beheer van de Oldehove en het Pier Pander Museum alsmede de gemeentelijke kunstcollectie en de organisatie van stadswandelingen heeft het voormalige gemeentearchief zich in de loop der jaren ontwikkeld tot het HCL, een breed erfgoedcentrum.

Het HCL vormt sinds 2015 met het Semi-Statisch Archief in het gemeentehuis één sector, die onder de dienst Fysiek Domein valt. De sector telt ongeveer 25 medewerkers en ongeveer 120 vrijwilligers, verdeeld in twee teams: Historische Informatie (de frontoffice) en Behouden & Bewerken (de backoffice).

Lees meer: Persbericht Historisch Centrum Leeuwarden (21-12-2020)

In november 2020 is voor deze vacature geworven via Culturele vacatures