Nieuwe Directeur: Het Concertgebouw Fonds

Eline Danker is benoemd tot de nieuwe directeur van Het Concertgebouw Fonds in Amsterdam. Per 1 november aanstaande volgt zij Jolien Schuerveld op.

Eline Danker (1962) was onder meer directeur van het Leids Universiteits Fonds, hoofd fondsenwerving bij Nationale Opera & Ballet, hoofd Business Development bij EYE en commercieel directeur bij Stage Entertainment. De afgelopen jaren was zij als manager programmering & development werkzaam voor Artis. Daar droeg zij de verantwoordelijkheid voor fondsenwerving, marketing, educatie en erfgoed.

Het bestuur van Het Concertgebouw Fonds is verheugd over de komst van Danker: ‘Met haar enorme kennis en ervaring zal Eline samen met het team de groei van Het Concertgebouw Fonds verder uitbouwen. Dat is belangrijk voor de programmering, het publieksbereik en voor het voortbestaan van het monumentale gebouw. Onder haar leiding kan het Fonds daar in de komende jaren een structurele bijdrage aan blijven leveren.’

Jolien Schuerveld (1959) trad in 2008 aan als directeur van Het Concertgebouw Fonds. Zij realiseerde de afgelopen 15 jaar sterke groei van het aantal begunstigers en van de inkomsten. Zo stelde het Fonds Het Concertgebouw in staat elk jaar tienduizenden schoolkinderen te ontvangen, het gebouw in perfecte conditie te houden en talloze artistieke producties mogelijk te maken die ook nieuw publiek aanspreken.

Nalatenschapsprogramma
Begin 2013 lanceerde Het Concertgebouw Fonds als eerste culturele instelling het initiatief voor een nalatenschapsprogramma: de Toegift. Sindsdien hebben al vele honderden muziekliefhebbers aangegeven dat Het Concertgebouw Fonds een plek in hun testament heeft gekregen. Jolien Schuerveld blijft de komende periode betrokken bij het Concertgebouw Fonds waarbij zij zich zal toeleggen op het verder ontwikkelen van de Toegift.

Bron: Het Concertgebouw (03-07-2023)