Nieuwe Directeur: HDC Centre for Religious History

Foto: Evita Copier Photography

Per 1 september 2021 is VU-hoogleraar Fred van Lieburg (religiegeschiedenis) de nieuwe directeur van het HDC Centre for Religious History (HDC) aan de Vrije Universiteit Amsterdam (VU). Hij volgt Bart Wallet op, die benoemd is tot hoogleraar joodse geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam.

Met de opvolging door Van Lieburg wordt de continuïteit van het HDC voor de langere termijn gewaarborgd. Van Lieburg (54) is sinds 1991 werkzaam bij de faculteit, vanaf 2006 als bijzonder hoogleraar Geschiedenis van het Nederlands protestantisme en vanaf 2015 als hoogleraar Religiegeschiedenis. Hij geniet ruime bekendheid als auteur van vele publicaties en organisator van conferenties en heeft een breed netwerk in het (inter)nationale vakgebied. Als promotor begeleidt hij tal van promovendi. Binnen de VU was hij opleidingsdirecteur Geschiedenis en is hij onder meer voorzitter van de Historische Commissie.

Van Lieburg leidde diverse onderzoeksprojecten, mede gefinancierd door de VU Vereniging en de Stichting Dr. Abraham Kuyperfonds. Van Lieburg: “Als directeur van het HDC hoop ik in nauwe samenwerking met de UBVU en de Stichting ter Ondersteuning van het HDC bij te dragen aan de religiehistorische agenda in het digitale tijdperk. Hiertoe behoort zowel de digitale ontsluiting van teksten en bronnen als het historisch onderzoek met behulp van digitale methoden.”

HDC Centre for Religious History
Het HDC fungeert door zijn expertise en documentatie als hét kenniscentrum in Nederland voor religiegeschiedenis en heeft als “Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlandse Protestantisme na 1800” vanaf de oprichting in 1971 een grote collectie archieven verzameld, die beheerd wordt door de Universiteitsbibliotheek van de VU. Het HDC stimuleert onderzoek en onderwijs en legt daarbij de verbinding met de collectie en verdere collectievorming.

Sinds 2014 valt het HDC onder de Faculteit der Geesteswetenschappen en vorig jaar fuseerde het met het Amsterdam Centre for Religious History. Onder leiding van Bart Wallet versterkte het HDC zijn positie als kennisleider op het brede terrein van de religiegeschiedenis. Naast de vorige directeur, professor George Harinck, en de personeelsleden Wim Berkelaar en Koos-jan de Jager is een groep van ruim twintig fellows van binnen en buiten de VU betrokken bij de activiteiten van het centrum.

Bron: Vrije Universiteit (24-08-2021)