Nieuwe Directeur: De Nieuwe Kerk Amsterdam en Hermitage Amsterdam

Foto Eva Plevier

Annabelle Birnie wordt per 25 januari 2021 de nieuwe directeur van De Nieuwe Kerk Amsterdam en Hermitage Amsterdam, twee museale instellingen die onder één beheerorganisatie vallen. Birnie (1968) is sinds mei 2017 directeur van het Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK). Daarvoor was zij onder meer directeur van het Drents Museum voor kunst en archeologie en directeur Art Management, Sponsoring en Evenementen bij ING Groep. Annabelle Birnie zal in haar nieuwe functie de enkele jaren geleden ingeslagen koers van zowel De Nieuwe Kerk als de Hermitage voortzetten. Zij treedt per 25 januari 2021 in dienst bij de Stichting Producties De Nieuwe Kerk en Hermitage Amsterdam. Tot die tijd zet zij haar werkzaamheden bij het AFK voort.

Birnie: ‘De Nieuwe Kerk en de Hermitage Amsterdam zijn twee fantastische instellingen met een geweldig track record. Ze zijn beide van ongelooflijk belang voor de stad Amsterdam, voor Nederland en voor de internationale samenwerking. Ze zijn bronnen van inspiratie en schoonheid voor velen en ik kijk ernaar uit om hieraan bij te dragen.’

Herna Verhagen en Renée Jones-Bos, voorzitters van de Raden van Toezicht van De Nieuwe Kerk Amsterdam respectievelijk Hermitage Amsterdam: ‘Met Annabelle Birnie kiezen De Nieuwe Kerk en de Hermitage Amsterdam voor iemand die ruime ervaring heeft als museumdirecteur en die de balans tussen het museale, het zakelijke en het internationale goed aanvoelt. Zij is bovendien iemand die anderen de ruimte geeft om te excelleren. Dat is wat we nodig hebben om beide huizen met vertrouwen de toekomst in te leiden, ook na Corona.’

De Raad van Toezicht van het AFK beraadt zich over de opvolging van Birnie. Erik van Ginkel, voorzitter van de Raad: ‘Annabelle heeft de afgelopen jaren vanuit het AFK een substantiële bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de Amsterdamse kunstsector. Ze laat het AFK achter als een buitengewoon slagvaardige organisatie, die klaar is voor de nieuwe Kunstenplanperiode. We vinden het jammer dat Annabelle weggaat maar wensen haar alle goeds toe bij De Nieuwe Kerk en Hermitage Amsterdam.’

Bron: Persberichten De Nieuwe Kerk Amsterdam, Hermitage Amsterdam, AFK (22-10-2020)

Lees meer: NRC, Parool