Nieuwe Directeur: Cultuurplein Noord Veluwe

Nicole van Zomeren is de nieuwe directeur van Cultuurplein Noord Veluwe in Heerde. Woensdag 1 mei is ze aan de slag gegaan bij het centrum voor kunst- en cultuureducatie op de Noord Veluwe. Nicole volgt daarmee Rinette van der Vliet op.

“In een betekenisvolle functie waarin ik kan bijdragen aan het versterken en uitbouwen van kunst & cultuureducatie in mijn omgeving , aldus Nicole. “Ik vind het ontzettend fijn om mijn ervaring en passie in te zetten op het snijvlak van ondernemerschap en kunst & cultuur.”

Ze volgde aan de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten de opleiding tot dansdocent. “Ik ben werkzaam geweest in de culturele sector als dansdocent, choreograaf, cultuurcoach en teamleider dans. Daarnaast heb ik in de zakelijke dienstverlening gewerkt en ook bij de overheid; bij gemeenten en provincie. Verder heb ik een master pedagogie, waar de onderwijskant in terug komt. Een brede basis die mooi aansluit op wat hier nodig is”, aldus Nicole. Ze omschrijft zichzelf als iemand die kansen ziet en enthousiast en gemotiveerd is.

Binnen Cultuurplein Noord Veluwe is de laatste jaren hard gewerkt aan samenwerking, met veel partijen uit de maatschappij. Middels drie pijlers – Onderwijs, Vrije Tijd en Cultuur & Samenleving – wordt invulling gegeven aan kunst- en cultuureducatie. “Als directeur wil ik dit voortzetten én uitbreiden, door de volle breedte aan kunstvormen te benutten”, vertelt Nicole.

“Het Cultuurplein heeft de afgelopen jaren gewerkt aan de bereikbaarheid en toegankelijkheid in het bestrijkingsgebied. Het realiseren van laagdrempelige voorzieningen in de nabije omgeving is een speerpunt, zodat we iedereen de kans geven aan kunstbeoefening te doen. We willen daarbij aansluiten bij lokale initiatieven, kennisdelen vanuit onze expertise en samenwerken aan de kwaliteit van het kunst- en cultuuraanbod.”

Een ander belangrijk punt is hoe Cultuurplein Noord Veluwe van maatschappelijke betekenis kan zijn. “Het samen beleven van kunst- en cultuur biedt je de kans om je eigenheid te ontdekken en je tegelijkertijd te verwonderen over wat de ander creëert. Reflecteren op elkaars werk en daarover in gesprek gaan kan zo een belangrijke bijdrage leveren aan de eigen ontwikkeling en zorgen dat je een ander ziet, en kunt zien. Op die manier wordt een bijdrage geleverd aan een sterke inclusieve maatschappij”, stelt Nicole.

“Ik zie het als mijn missie om de mooie basis die er hier al is, verder te ontwikkelen, rekening houdend met de ontwikkelingen in de samenleving. Voor mij is de cirkel rond. Ik ben gestart met Kunst & Cultuur, en nu mag ik me daar weer mee bezig houden. Daar gaat mijn hart van open!”

Over Cultuurplein Noord Veluwe
Cultuurplein is hét kunstencentrum voor cultuureducatie en -participatie op de Noord Veluwe. Zij bieden jong en oud een plek waar talenten kunnen worden ontdekt en gedeeld. Niet alleen op hun verschillende leslocaties in de gemeenten Epe en Heerde. Ook buitenshuis – op o.a. scholen, bij (zorg)instellingen, voor bedrijven – bieden zij kunst- en cultuurprogramma’s op maat aan.

Bron: Cultuurplein Noord Veluwe (07-05-2024)

In november en december 2023 is voor deze vacature geworven via Culturele vacatures