Nieuwe Directeur: Boerderijenfonds

Foto: De komende en gaande directeur van het Boerderijfonds: Haedewych van Kampen (links) en Gitta op den Akker.

Na vier jaar leiding te hebben gegeven aan het Boerderijenfonds (gemeente Deventer) heeft Gitta op den Akker op 1 mei afscheid genomen als directeur van het fonds. In die functie wordt zij opgevolgd door Haedewych van Kampen.

In de afgelopen vier jaar is het Boerderijenfonds uitgegroeid tot erkend instituut in de wereld van het onroerend agrarisch erfgoed. Gitta op den Akker was daar vrijwel vanaf het begin bij betrokken en vervulde een onmisbare en sturende rol. Door haar deskundigheid en vasthoudendheid heeft het fonds het gezicht gekregen dat het nu heeft.

Haedewych van Kampen is met haar bureau Hatzo Producties actief als onderzoeker en dienstverlener onder meer bij het aanvragen van subsidies op het terrein van erfgoed en plattelandsontwikkeling. In de afgelopen jaren heeft ze een ruime ervaring opgebouwd die goed van pas komt bij het verder uitbouwen van het Boerderijenfonds. Als nieuwe directeur van het Boerderijenfonds zal Haedewych van Kampen de vier jaar geleden ingezette koers vervolgen en waar mogelijk nieuwe inhoud geven.

Op het bureau van het Boerderijenfonds werkt ook Marieke van Bommel. Zij assisteert de directeur en is onder meer verantwoordelijk voor de communicatie.

Over het Boerderijenfonds
Het Boerderijenfonds is een stimuleringsfonds voor herbestemming, in combinatie met verduurzaming en restauratie, van agrarisch erfgoed. In de afgelopen vier jaren hebben 25 initiatiefnemers van projecten een financiële bijdrage gekregen voor de realisatie van de herbestemming van hun boerderij en erf. Ook draagt het Boerderijenfonds bij aan de verspreiding van kennis over het agrarisch erfgoed en bevordert het dat de historische boerderijen een prominent deel uitmaken van het beleid gericht op de ontwikkeling van het Nederlandse platteland. Algemeen doel is om verdere bewustwording te kweken met betrekking tot hergebruik van agrarisch erfgoed.

Het Boerderijenfonds is een initiatief van de stichting Agrarisch Erfgoed Nederland. Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap maakte het Boerderijenfonds mogelijk met een bijdrage van 5 miljoen euro voor de periode 2020-2023 respectievelijk 2 miljoen euro voor de periode 2024-2026. Met deze bedragen kunnen zo’n 30 tot 35 projecten worden ondersteund. Het Boerderijenfonds werkt samen met het Nationaal Restauratiefonds.

Bron: Boerderijenfonds (23-04-2024)