Nieuwe Directeur-bestuurder: RegioCultuurCentrum Idea

Met ingang van 15 februari 2021 is Frans Funnekotter de nieuwe directeur/bestuurder van RegioCultuurCentrum Idea in de regio Soest / Zeist. Frans volgt daarmee Bonne Westdorp op die per 1 januari 2021 met pensioen is gegaan.

Frans Funnekotter is een ervaren bestuurder en bekleedde diverse eindverantwoordelijke posities in de culturele sector. Meest recent was hij directeur-bestuurder van Hart in Haarlem. Onder zijn leiding heeft Hart zich ontwikkeld tot een stabiele en solide organisatie die de financiën op orde heeft en met succes een breed aanbod van cultuureducatie en cultuurparticipatie in de Haarlemse regio verzorgt.

De aanstelling van Funnekotter komt nadat RegioCultuurCentrum Idea per 1 januari haar organisatiestructuur heeft aangepast: Lieneke Koot is benoemd tot manager Idea Zeist en Bunnik, Monica Kalbvleesch tot manager Idea Soest en Soesterberg en Marieke Wiersma per 15 januari 2021 tot manager Idea Bilthoven en Maartensdijk.

Bron: Hart & RegioCultuurCentrum Idea (15-02-2021)

In oktober 2020 is voor deze vacature geworven via Culturele vacatures