Nieuwe Directeur-Bestuurder: Nederlands Letterenfonds

Romkje de Bildt. Foto: Teun Grondman

Romkje de Bildt wordt per 1 november 2023 de nieuwe directeur-bestuurder van het Nederlands Letterenfonds in Amsterdam. Ze volgt Tiziano Perez op, die in april aankondigde te vertrekken na tien jaar leiding te hebben gegeven aan het rijkscultuurfonds.

Romkje de Bildt (1981) is sinds 2017 werkzaam als adviseur Geschiedenis en Letteren bij het Prins Bernhard Cultuurfonds. In deze rol is ze verantwoordelijk voor het literaire beleid van het fonds, waaronder het adviseren over aanvragen en de naleving van richtlijnen als de Fair Practice Code en de Code Diversiteit en Inclusie. Daarnaast is ze secretaris van de Martinus Nijhoff Vertaalprijs en vanaf het eerste uur betrokken bij de nieuwste Sleutelfigurenreeks, een serie literaire en historische biografieën. Eerder werkte ze onder andere als medewerker educatie bij de CPNB en als redacteur bij de Surinaamse krant de Ware Tijd. Ze studeerde Klassieke talen en Nederlandse taal- en letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam.

De Bildt over haar benoeming: “Het onderhouden van een rijkgeschakeerd literair landschap in de breedste zin is belangrijk voor een samenleving. Het Nederlands Letterenfonds speelt daarbij een cruciale rol. Ik kijk ernaar uit me samen met alle medewerkers van het fonds daarvoor te mogen inzetten.”

Over het Nederlands Letterenfonds
Het Nederlands Letterenfonds is het publieke fonds voor literatuur in het Nederlands, Fries, Papiaments en Nederlandse Gebarentaal. Het Letterenfonds is één van de zes door het Rijk gefinancierde cultuurfondsen. Het fonds wil bijdragen aan een belezen, intelligente en creatieve samenleving waarin de rol van de letteren, van schrijvers en vertalers, wordt erkend en gewaardeerd.

Bron: Nederlands Letterenfonds (23-08-2023)