Nieuwe Directeur-Bestuurder: Museum Nijkerk

Edith de Jong is de nieuwe directeur/conservator van museum Nijkerk. Onlangs heeft zij afscheid genomen als cultuurcoach bij Cultuurplein in Heerde. Edith combineert haar nieuwe baan met haar taak als beheerder van De Dijkpoort.

Cultuur
De afgelopen tien jaar heeft Edith als cultuurcoach basisscholen in Hattem – en tijdelijk in andere gemeenten – geadviseerd bij cultuureducatie in het curriculum. Daarnaast was ze erfgoed coördinator voor de gemeenten Epe, Heerde, Hattem en Oldebroek, met als doel het ontwikkelen van erfgoedleerlijnen voor elke gemeente.

Hierdoor kunnen nu alle leerlingen in deze gemeenten naar erfgoedlessen op verschillende erfgoedlocaties, zoals musea, molens, kerken, torens en oorlogsmonumenten. Edith en de andere cultuurcoaches van Cultuurplein gaan jaarlijks de scholen langs en adviseren om de erfgoedleerlijn af te nemen en thematisch te koppelen aan het curriculum van de school.

“Ik geloof dat de plek waar je woont een voedingsbodem is, een plek om je geborgen te weten en van waaruit je later je vleugels kan uitslaan om andere plekken te ontdekken. Het is mijn missie om alle leerlingen uit alle gezinnen met cultuur in aanraking te brengen. Alle leerlingen bezoeken tijdens de basisschoolleeftijd alle belangrijke plekken in hun gemeente. Niet alleen om ze te zien en erover te leren, maar vooral om ze te erváren door een activerende les. Door een activerende les geef je er meer betekenis aan, wordt het een deel van de identiteit van het kind,” aldus de voormalig erfgoedcoördinator tijdens de afscheidsbijeenkomst in de Dijkpoort.

Uitdaging
Nu de erfgoedleerlijnen staan als een huis is het tijd voor een nieuwe uitdaging. Deze werd gevonden als directeur van Museum Nijkerk.

Hoewel haar werk bij Cultuurplein stopt, blijft Edith als beheerder van de Dijkpoort de poortlessen, de Hanzelessen en de lessen voor de groepen 1/2 continueren. Ook de Erfgoedleerlijn voor de Hattemse kinderen blijft in stand. De missie om van de Dijkpoort een levend en dynamisch erfgoed te maken middels kunst en ambacht blijft dus onverminderd van kracht.

Over Museum Nijkerk
Museum Nijkerk wordt geëxploiteerd door Stichting Oud Nijkerk. De stichting heeft als doel de cultuurhistorische geschiedenis van Nijkerk levend te houden en toegankelijk te maken. Ook wordt historisch onderzoek verricht.

Bron: Museum Nijkerk (21-04-2024)

In november 2023 tot januari 2024 is voor deze vacature geworven via Culturele vacatures