Nieuwe Directeur-Bestuurder: Brede School Gouda

Saskia van Schaik is per 1 juni 2023 aangetreden als directeur-bestuurder voor de Brede School Gouda en de Cultuureducatiegroep. Zij neemt deze rol over van de huidige directeur-bestuurder Hans van Kekem, die binnenkort met pensioen gaat.

De stichtingen willen Hans van Kekem hartelijk bedanken voor zijn toewijding en inzet gedurende vele jaren, waarin hij zich heeft ingezet om de ontwikkelkansen van kinderen te vergroten door middel van programma’s op het gebied van welzijn, cultuur, sport, natuur & techniek en educatie. Dankzij zijn inspanningen hebben talloze kinderen in Gouda en de regio’s Holland-Midden (Gouda e.o.) en Rijnland (Leiden e.o.) hiervan kunnen profiteren. Tevens willen de stichtingen zijn bijdrage aan het succes van de samenwerking tussen beide stichtingen benadrukken.

De Raad van Toezicht kijkt uit naar de samenwerking met Saskia van Schaik. Haar uitgebreide ervaring als manager en directeur bij organisaties zoals Het Fonds voor Cultuurparticipatie, de Gemeente Zoetermeer en Cultuurhuis De Nobelaer zal bijdragen aan verdere groei en professionalisering van de organisatie. We streven naar gelijke kansen voor alle kinderen die hun passie willen volgen, waarbij ouders als belangrijke partners worden gezien, evenals de vele aangesloten scholen en programma-aanbieders.

De medewerkers van BSG/CEG zijn trots op de behaalde resultaten en kijken enthousiast uit naar de samenwerking met de nieuwe directeur-bestuurder. Samen willen we nieuwe samenwerkingsvormen verkennen binnen deze sector.

Bron: Brede School Gouda (18-05-2023)

In januari 2023 is voor deze vacature geworven via Culturele vacatures