Nieuwe Directeur-Bestuurder: Bibliotheek De Kempen

Links: Irene Helderman. Rechts: Anneke Schellens. Foto: Studio De Brink

Op 14 februari 2022 gaf Anneke Schellens, directeur-bestuurder van Bibliotheek De Kempen in Valkenswaard het stokje door aan Irene Helderman. Samen blikken ze terug én kijken ze vooruit op de veranderende rol van de Bibliotheek in de maatschappij en vertellen over hun visie.

Het verhaal achter de mensen
“Het is puur toeval dat de overdracht op Valentijnsdag valt, de dag van de liefde. Maar het is een mooi symbool. Mijn liefde voor het vak is groot. Ik heb altijd geroepen dat het een voorrecht is om te mogen bijdragen aan ontwikkeling van iedereen in de Kempen, waar ik zelf ook geboren ben.” vertelt Anneke. Irene herkent zichzelf daar in. “Ook ik woon in de Kempen en heb er jaren gewerkt. Dat was ook één van de redenen voor mij om op de vacature te reageren, ik voel me verbonden met de Kempen en de mensen die er wonen. Met mijn opleiding in de publieke gezondheid, werk ik, net als Anneke, vanuit de drijfveer om bij te dragen aan de waarde van het leven van mensen. In die rol zochten we naar manieren en oplossingen om te zorgen dat mensen konden blijven functioneren en meedoen in de maatschappij. Jarenlang keek ik vanuit de geestelijke gezondheidszorg naar het welbevinden van mensen. Ik kijk er enorm naar uit om daar nu ook vanuit een culturele, maatschappelijke en educatieve bril naar te kijken. De rol en betekenis van de Bibliotheek wordt steeds groter, en ik draag daar graag aan bij. Maar over de bieb zelf kan Anneke natuurlijk veel meer vertellen.”

Van lenen naar leren: toen en nu
Anneke Schellens stond rond de eeuwwisseling mede aan de basis van wat nu Bibliotheek De Kempen is. Ruim 45 jaar werkt ze al in de branche. Wat ooit begon met een opleiding tot bibliothecaris, resulteerde, naar aanleiding van een fusie, in 2005 in de rol van directeur-bestuurder van Bibliotheek De Kempen.

“Het is bijzonder om dit hoofdstuk af te sluiten, ik heb zoveel meegemaakt in al die jaren. Van oudsher is de Bibliotheek de plek waar iedereen toegang heeft tot informatie via boeken. Bibliotheken speelden altijd al een grote rol in de samenleving. Vroeger was het de enige plek waar iedereen terecht konden voor betrouwbare kennis en informatie. Zo had iedereen, arm of rijk, de kans om zijn of haar wereld te verbreden. Wat ik zo mooi vind, is dat er enorm veel veranderd is in de loop van de jaren, maar dat we in de kern altijd hetzelfde gebleven zijn. We zijn en blijven een voor iedereen toegankelijke plek waar je jezelf persoonlijk kunt ontwikkelen. In al die jaren is onze rol steeds verder gegroeid.

In de jaren 80 waren we, zoals het wel eens genoemd werd, een ‘uitleenfabriek’. De komst van internet was een grote verandering, opeens was alle informatie overal beschikbaar. Dat was bijzonder en het bracht zoveel moois, maar het leverde ook uitdagingen op. Zoals we ooit de eerste plek waren waar mensen via het geschreven woord konden leren, waren wij ook één van de eerste plekken waar internet beschikbaar was. We hielpen mensen die nieuwe wereld te ontdekken, maar ook om ermee om te gaan, want in een wereld waar informatie overal is, is het belangrijk om te leren hoe je herkent wat betrouwbaar is en wat niet.”

“Ik vind het mooi om van Anneke te horen welke ontwikkeling de Bibliotheek heeft doorgemaakt” , gaat Irene verder. “Voor mij is taal de basis; met taal kunnen mensen hun wensen en dromen verwoorden, kunnen ze communiceren met de wereld om hen heen, kunnen ze leren. Voor het terugdringen van laaggeletterdheid wil ik me heel graag inzetten. De wereld van vandaag is deels ook digitaal, en het is zo belangrijk dat iedereen daarin mee kan. Nu, in de Coronacrisis, is nog meer contact met mensen en instanties digitaal. Het is dan niet alleen belangrijk dat je weet hoe een app werkt, maar ook dat je ontdekt wat de functie ervan voor jou kan betekenen. Ik begreep dat de Bibliotheek in corona periode onder andere mensen die de deur niet meer uit durfden leerde videobellen, zodat zij toch in contact konden blijven met hun kinderen, kleinkinderen en vrienden. Dat vind ik mooi, mensen helpen hun wereld te vergroten.”

Op naar de toekomst
“Ik verheug me op mijn nieuwe rol en het aangaan van nieuwe verbindingen. Ik denk dat de Bibliotheek een enorm stevige basis heeft. Een uitgebreide collectie, activiteiten gericht op taal en digitale vaardigheden en ook steeds meer lezingen, workshops, cursussen en webinars over allerlei onderwerpen. Er wordt al veel samengewerkt met educatieve, sociale, culturele en maatschappelijke partijen, dat spreekt mij ontzettend aan. Ik ben iemand die in mijn eerdere functies altijd de verbinding zocht; met organisaties en mensen. Daar kijk ik erg naar uit. Ontdekken wat de specifieke behoeftes per dorp en van de inwoners zijn, welke vraagstukken er spelen, en daar op in gaan. Samenwerken staat centraal in het zogenaamde ‘community-denken’ dat we als Bibliotheek graag willen uitdragen. Dat wil ik heel graag versterken. Zo kun je als bibliotheek een bijdrage leveren aan cultuur, ontspanning en ontwikkeling. Omdat de samenleving niet stil staat, ben je als bibliotheek ook continu bezig om zichtbaar te blijven; door in te spelen op wat er leeft, en door aan te haken bij wat georganiseerd wordt.”

Anneke knikt instemmend: “Daarom denk ik dat Irene zo’n goede keuze is om het over te nemen. Zij is iemand die op de mens is gericht en ik heb er alle vertrouwen in dat zij bij de organisatie past. Ik vind het een hele eer om met ons prachtige team en vrijwilligers te hebben mogen werken. Als ik iets ga missen is het de energie die de samenwerking met hen, de gemeenten en partners me bracht. Samen hebben we een bibliotheek neergezet die laagdrempelig is; een plek waar iedereen welkom is. De bibliotheek is een plek voor informatie, voor kennis, maar ook voor een praatje en als sociale ontmoetingsplek. Irene: heel veel plezier en succes!”

Bron: Bibliotheek De Kempen (28-01-2022)

In september en oktober 2021 is voor deze vacature geworven via Culturele vacatures