Nieuwe Directeur: Architectuurcentrum Nijmegen

Per 1 mei 2022 is Dave Willems aangetreden als directeur van Architectuurcentrum Nijmegen (ACN). Het bestuur verkoos hem als opvolger van Pepijn Sluiter, die ACN de afgelopen jaren ontwikkelde tot een interdisciplinair werkend architectuurcentrum.

Willems wisselt zijn werk bij Radboud Reflects, waar hij meer dan zeven jaar werkte als programmamaker, in voor zijn nieuwe rol bij ACN. In die tijd bouwde hij een breed netwerk op van wetenschappers, beleidmakers en culturele partners binnen en buiten Nijmegen. Sinds 2017 is Willems betrokken bij ACN, eerst als lid van de denktank en als lid van het projectteam ‘Dukenburg Uprising’ en de afgelopen anderhalf jaar als programmamaker binnen het projectbureau.

Als nieuwe directeur van ACN heeft Willems zich tot doel gesteld om verder te werken aan het interdisciplinaire karakter van de programmering, zich in te zetten voor zowel professionals als het algemene publiek en de doelgroep te verjongen.

Willems: “Nijmegen is een mooie architectuurstad en daarnaast een sociale stad met een levendige culturele sector en de universiteit als belangrijk kennisinstituut. Dat biedt veel potentie voor een multidisciplinaire benadering van urgente opgaven als klimaatadaptatie, de woningnood en de rechtvaardige stad. Vanuit deze gedachte zie ik ACN als belangrijk platform voor kennisuitwisseling tussen ontwerpers, bewoners, bouwers, wetenschappers en beleidmakers. Ik zie uit naar mijn nieuwe rol binnen ACN en ga vol energie werken aan een verdere verankering van onze organisatie in het DNA van Nijmegen.”

Martin-Paul Neys, voorzitter ACN: “Het architectuurcentrum biedt ruimte aan een onafhankelijk debat over hoe Nijmegen eruit kan komen te zien. Dave Willems heeft een open blik en inspireert: dat zijn ingrediënten voor een goed gesprek over de toekomst van onze stad.”

Bron: Architectuurcentrum Nijmegen (14-04-2022)

In februari 2022 is voor deze vacature geworven via Culturele vacatures