Nieuwe Conservator: SKIN & Museum Catharijneconvent

Samen Kerk in Nederland en Museum Catharijneconvent gaan een duurzame samenwerking aan om het erfgoed van internationale kerkgemeenschappen en migrantenkerken in Nederland zichtbaar te maken voor een groot publiek. Daartoe wordt op initiatief van beide organisaties voor de komende jaren een conservator internationale kerken aangesteld. Madelon Grant is per 2021 voor een periode van twee jaar als conservator aangesteld in het museum.

Conservator internationale kerken
SKIN en Museum Catharijneconvent hebben een gezamenlijk doel: het beter zichtbaar maken van deze (historische) diversiteit van het christendom in het publieke domein. Erfgoed is hier een heel belangrijk hulpmiddel bij. Daarom hebben beide organisaties, al geruime tijd gesprekspartners, de handen ineengeslagen om het tastbare en niet-tastbare erfgoed van internationale kerkgemeenschappen en migrantenkerken te onderzoeken en zichtbaar te maken voor een breed publiek. Beide organisaties hebben de wens uitgesproken voor een samenwerking die écht het verschil kan maken en impact heeft op zowel SKIN als Museum Catharijneconvent. Daarom is een medewerker van SKIN, Madelon Grant, per 2021 voor een periode van twee jaar als conservator aangesteld in het museum.

Conservator Madelon Grant
Madelon Grant studeerde Religiestudies en Hebreeuwse en Aramese Talen en Culturen (Leiden). Van 2010 tot 2017 was ze directeur van SKIN Rotterdam. Daarna was ze werkzaam bij PAX en het Wetenschappelijk Instituut van de ChristenUnie. Vanaf 2019 is Madelon coördinator bij SKIN.

Projecten
De invloed van migratie op het christendom krijgt een prominente rol in de vaste collectieopstelling, maar er worden ook tijdelijke presentaties gemaakt. Er wordt gewerkt aan een tentoonstelling over Gospel en geschiedenis daarvan die terugvoert naar het slavernijverleden. Ook staat er een focuspresentatie op de planning rond de Piring Natzar; de offerschaal die een belangrijke rol speelt binnen de traditie van Molukse kerken in Nederland. Bovendien hopen SKIN en Museum Catharijneconvent een beeldbepalend boek met interieurs van bijzondere migrantenkerken te maken. Voor de realisatie van deze projecten ontvangt het museum een bijdrage van de Van Baaren Stichting en heeft het steun aangevraagd bij andere fondsen.

SKIN en Museum Catharijneconvent zijn zeer enthousiast over de samenwerking. Beide organisaties zijn er ook van overtuigd dat de tweejarige aanstelling van Madelon Grant een vruchtbare basis is om ook in de verdere toekomst samen te blijven werken en de diversiteit van de kunst en cultuur van het christendom in Nederland, van verhalen tot bijzondere (kunst)voorwerpen, een plek te geven in de collectie van het museum. Beide partners willen zo, vanuit hun eigen kennis en expertise, een bijdrage leveren aan het maatschappelijke gesprek over migratie en diversiteit.

Bron: Museum Catharijneconvent (13-04-2021)