Nieuwe Community librarian: Bibliotheek Venlo

Foto’s: Astrid Roox Fotografie

Lotte Kok is sinds november 2019 in dienst bij de Bibliotheek Venlo als community librarian, met de focus op jongeren, studenten en werk. Tegelijkertijd met Lotte begonnen nog twee community librarians bij de Bibliotheek in Venlo; één met de focus op techniek, en de ander gericht op lezen en literatuur.

De community librarian is een bibliothecaris, maar dan wel eentje ‘nieuwe stijl’, die doet aan informatieoverdracht (van oudsher een belangrijke rol van de bibliotheek) door trefzeker in te spelen op de behoeftes, vragen en wensen vanuit de lokale gemeenschap.

Lotte Kok studeerde in Nijmegen, en heeft een bachelor Cultuurwetenschappen en een master Literatuurwetenschappen. Haar baan als community librarian bestaat uit “50% in de frontoffice en 50% vrijheid en verantwoordelijkheid om programma’s te bedenken, liefst in samenwerking met de doelgroep: studenten van 16 tot 26,” vertelt Lotte. Om zo snel mogelijk de vleugels uit te slaan naar partners in de stad, en contact te leggen met (jonge) mensen, organiseerde Lotte (in samenwerking met POI Cubiss) een onderzoek in de vorm van een enquête met vragen als: ben je tevreden over de dienstverlening van de bibliotheek? Wil je blijven meedenken, en zo ja, hoe? “Hierna volgden diverse brainstormsessies om over bepaalde thema’s verder te praten. Bovendien was de enquête de basis voor een actuele mailinglist van geïnteresseerde studenten in de leeftijdscategorie 16-26.”

Lotte is ook betrokken bij een podcast door de Bibliotheek Venlo die werd gelanceerd door twee studenten die in de bibliotheek meedraaien in de opruimploeg: de Biebcast. De eerste aflevering – in oktober 2020 – betrof een actueel thema waarmee vooral ook veel jonge mensen in ‘coronatijden’ kampen: eenzaamheid. Ook het tweede thema – gelijkheid tussen mannen en vrouwen – is iets wat volgens Lotte erg speelt onder jonge mensen. “Met inachtneming van alle veiligheidsvoorschriften in verband met corona is het ons gelukt levendige livediscussies tot stand te brengen. En afgaande op de reacties is er veel naar geluisterd.”

De start van een leesclub, waarbij voor de aftrap (in maart) een Young Adult schrijver werd uitgenodigd, en een lezing door voormalig tv-presentator Dennis Storm over minimalisme zijn twee andere initiatieven waarvan Lotte de aanjager is. In de uren dat ze in de frontoffice werkt, geeft Lotte met plezier leesadvies. “Vooral jongeren wil ik graag inspireren tot meer leesplezier, want helaas blijkt uit diverse onderzoeken dat dit flink is afgenomen.”

Het volledige interview met Lotte Kok verscheen in het Bibliotheekblad op 5 mei 2o21.

Bron: Bibliotheekblad (05-05-2021)

In november 2020 is voor deze vacature geworven via Culturele vacatures