Nieuwe Bestuursleden: Nederlandse Kastelenstichting

Prof. dr. Yme Kuiper (l.) en Joost Wagenaar (r.) - Foto's: Nederlandse Kastelenstichting

Prof. dr. Yme Kuiper en Joost Wagenaar zijn benoemd als nieuwe bestuursleden van de Nederlandse Kastelenstichting in Amersfoort.

Yme Kuiper
Emeritus hoogleraar Yme Kuiper (1949) bekleedde tot september 2017 de bijzondere leerstoel Historische buitenplaatsen en landgoederen aan de Rijksuniversiteit Groningen en hij is bekend van tal van toonaangevende publicaties op het gebied van buitenplaatscultuur, landgoederen en adels- en elitegeschiedenis. NKS voorzitter Robert Quarles van Ufford: “Ik ben bijzonder verheugd over het toetreden van Yme Kuiper, die bij uitstek gekwalificeerd is om vanuit het bestuur van de Nederlandse Kastelenstichting een belangrijke bijdrage te leveren aan de pleitbezorging voor kastelen en buitenplaatsen in Nederland.”

Binnen het bestuur van de NKS zal Kuiper zijn aandacht vooral richten op kennis, expertise en voortbestaan van het cultureel erfgoed in de noordelijke provincies (Friesland, Groningen en Drenthe), het toekomstig onderzoeks- en publicatiebeleid van de NKS en de inrichting van de NKS-expertgroep.

Yme Kuiper is van opleiding antropoloog en deed in de jaren 1970 zijn eerste veldwerk in Zweeds Lapland in het grensgebied met Finland. In 1993 promoveerde hij aan de RU Groningen (Faculteit Letteren) op Adel in Friesland 1780-1880, dat tweemaal met een wetenschappelijke prijs werd bekroond. In 2006 volgde zijn benoeming tot bijzonder hoogleraar Historische Antropologie en Antropologie van de Religie namens het Groninger Universiteitsfonds. Hij was daarna betrokken bij vele nationale en internationale symposia en congressen. Tot voor kort was hij lid van het bestuur van Encounter (European Network for Country House and Estate Research) en is thans o.a. voorzitter van de Commissie Natuur, Landschap en Cultuurhistorie van het Nationale Park De Hoge Veluwe.

Joost Wagenaar
Joost Wagenaar: “Al van kinds af aan ben ik geboeid door monumenten. Kerken en paleizen maar in het bijzonder ook kastelen en buitenplaatsen. Ik ben opgegroeid op de Utrechtse Heuvelrug waar het wemelt van de kastelen en buitenplaatsen en waar de infrastructuur ook voor een groot deel nog altijd wordt bepaald door oude zichtlijnen en oprijlanen. Ik heb veel gelezen over het onderwerp en ga altijd met plezier kijken in kastelen en buitenplaatsen, zowel in Nederland als in het buitenland. Ik ben al jaren donateur van de NKS en van andere organisaties die opkomen voor de belangen van monumenten.

Ik vind het werk van NKS belangrijk. Doordat ons land steeds meer bebouwd wordt, worden de eeuwenoude landschappen rond kastelen en buitenplaatsen en oude structuren bedreigd. Het werk van een organisatie als de NKS die optreedt als pleitbezorger voor kastelen en buitenplaatsen kan daarom moeilijk overschat worden. Ik draag graag mijn steentje bij aan de doelstellingen van de NKS. Ik zal in het bestuur de functie van secretaris vervullen.”

De Nederlandse Kastelenstichting
De Nederlandse Kastelenstichting (NKS) is de onafhankelijk pleitbezorger voor kastelen en buitenplaatsen in Nederland. Wij zetten ons in voor de bescherming van individuele kastelen en buitenplaatsen en voor relevante sectorbrede thema’s zoals klimaatadaptatie en de ensemblewaarde van kastelen en buitenplaatsen. Daarvoor gaan wij in gesprek met een breed scala aan partijen, zoals overheden, particulieren, projectontwikkelaars, die betrokken zijn bij planvorming rond kastelen en buitenplaatsen. Waar noodzakelijk en mogelijk speelt de NKS een rol in het bijsturen van plannen, door zienswijzen in te dienen of door andere juridische wegen te bewandelen.

Zie ook het nieuwsbericht over de benoeming van de nieuwe Wetenschappelijk Adviseur van de Nederlandse Kastelenstichting.

Bron: Nederlandse Kastelenstichting (09-12-2021)