Nieuwe Bestuursleden: Kunsten ’92

Foto: V.l.n.r.: Birgit Donker, Aiman Hassani, Heleen Rouw, Jan Geert Vierkant.

Kunsten ’92 in Amsterdam heeft vier nieuwe bestuursleden. Birgit Donker (directeur Nederlands Fotomuseum), Aiman Hassani (co-directeur WeDoWe en maker), Heleen Rouw (algemeen directeur Cinekid) en Jan Geert Vierkant (directeur Metropole Orkest) komen het bestuur van Kunsten ’92 de komende jarenversterken. Daarnaast is Sandra den Hamer (EYE Filmmuseum) herkozen voor een tweede termijn.

Birgit Donker
Birgit Donker is sinds vier jaar directeur van het Nederlands Fotomuseum, het nationale museum voor fotografie, gevestigd aan de Wilhelminakade in Rotterdam. Daarvoor was zij gedurende zes en een half jaar directeur van het Mondriaan Fonds voor Beeldende Kunst en Cultureel Erfgoed. In die functie heeft Birgit zich onder meer hard gemaakt voor het kunstenaarshonorarium, in nauwe samenwerking met Kunsten ’92. Het Mondriaanfonds faciliteerde in die periode het toen net opgerichte samenwerkingsverband BKNL.

Aiman Hassani
Aiman Hassani is filmmaker en daarnaast directeur van de culturele organisatie WeDoWe. Hij zet zich in het bijzonder in voor de de ontwikkeling van (potentiële) talenten met diverse sociaaleconomische achtergrond, die niet vanzelfsprekend hun weg naar het beroepsonderwijs weten te vinden. En voor het bij elkaar brengen van professionals en de film- en audiovisuele sector, met een nadruk op het vergroten van diversiteit en inclusie in de sector. Bovendien is Aiman lid van meerdere beoordelings- en selectiecommissies en adviesraden, onder meer in het (kunstvak)onderwijs.

Heleen Rouw
Heleen Rouw is algemeen directeur van Cinekid. Daarmee brengt ze niet alleen het perspectief van festivals in, maar ook dat van jeugdaanbod en cultuureducatie en -participatie. Voor haar functie bij Cinekid was Heleen Rouw Commercieel & Inhoudelijk Manager van Artis. Heleen heeft als ervaren strategisch manager in de film-, en mediawereld diverse verandertrajecten begeleid, zoals de herpositionering van de fusie-omroep AVROTROS.

Jan Geert Vierkant
Jan Geert Vierkant is directeur van het Metropole Orkest, en was daarvoor elf jaar directeur van het Noord-Nederlands Orkest. Daarnaast heeft Jan Geert ervaring als directeur van twee theaters in Groningen en Emmen. Hij heeft in zijn werkzame leven vaak ervaren dat artistieke groei en ontwikkeling passende financiële kaders nodig hebben. Onder andere om die reden vindt hij het werk van Kunsten ’92 zeer belangrijk en draagt hij daar graag zijn steentje aan bij.

Tijdens de ALV heeft Kunsten ’92 afscheid genomen van drie bestuursleden, die aan het einde van hun termijn waren gekomen: Els van der Plas (algemeen directeur Allard Pierson Museum), Naomi Velissariou (kunstenaar) en Jeroen van Erp (strateeg Fabrique). Alledrie hebben ze de afgelopen jaren veel betekend voor de organisatie: Els heeft zich 9 jaar lang ingezet met deskundigheid en een scherpe blik – mede door haar uitgebreide ervaring in het culturele veld – voor het bestuur van Kunsten ’92, en ook als dagelijks bestuurslid. Naomi heeft als geen ander een lans gebroken voor de zelfstandige kunstenaars en behoedde Kunsten ’92 onvermoeibaar voor onbegrijpelijke beleidstaal en -boodschappen. En Jeroen is degene die Kunsten ’92 heeft aangezet en geïnspireerd tot een “Deltaplan voor de kunsten”, dat onder zijn bezielende leiding uiteindelijk heeft geleid tot KUNSTEN2030. Deze lange termijnvisie helpt Kunsten ’92 enorm als basis en inspiratie bij het denken en doen richting een vernieuwd cultureel stelsel. Kunsten ’92 is hen alle drie zeer dankbaar en hoopt hen in de toekomst te blijven treffen.

Bron: Kunsten ’92 (01-12-2022)