Nieuwe Artistiek Leider: Theater Rotterdam

Alida Dors, de nieuwe artistiek leider van Theater Rotterdam. Foto: Willem de Kam

Met ingang van april 2020 is choreograaf en theatermaker Alida Dors de nieuwe artistiek leider van Theater Rotterdam. Zij zal vorm gaan geven aan de artistieke koers van het huis. Dors is een van de pioniers van de urban dans in Nederland, en als theatermaker en choreograaf heeft Dors een goede reputatie en stevig netwerk opgebouwd in zowel binnen- als buitenland. Met de aanstelling van Alida Dors zet Theater Rotterdam een belangrijke stap in de ambities voor een grensverleggend, eigentijds en open theater, geworteld in de culturele en intergenerationele diversiteit van wereldstad Rotterdam.

Dors danste bij verschillende gezelschappen, waaronder ISH Dance Collective, en richtte in 2004 samen met Bryan Druiventak hiphopschool Solid Ground Movement op. In de jaren daarna ontwikkelde Alida Dors zich tot choreografe. Haar werk bleef niet onopgemerkt, ze kreeg onder meer een internationale beurs van de VandenEnde Foundation en ontving verschillende prijzen en nominaties. Als maker werd ze ondersteund door o.a. Dansateliers, productiehuis MC/Amsterdam en Korzo/Den Haag.

Met de aanstelling van Alida Dors is bewust gekozen voor een maker uit eigen gelederen, met enthousiasme ondersteund door de gehele organisatie en het makersensemble. Dors is sinds 2015 als maker verbonden aan Productiehuis Rotterdam en sinds de fusie in 2017 aan Theater Rotterdam. Walter Ligthart, algemeen directeur Theater Rotterdam: “Alida is met haar dansgezelschap BackBone al enige tijd als maker verbonden aan Theater Rotterdam. Zij werkt op het snijvlak van tekst, dans, performance en muziek en zoekt steeds naar vernieuwing. Haar engagement en verbindend vermogen sluiten naadloos aan bij onze ambities en haar krachtige visie op de toekomst van Theater Rotterdam maken haar uitermate geschikt als artistiek leider.”

Alida Dors: “De afgelopen 20 jaar is mijn werk gevoed door de hiphophouding; met lef ben ik steeds op zoek naar dialoog en onorthodoxe verbinding. Ik belichaam een inclusieve visie op de wereld en theater in het bijzonder. Mijn visie sluit aan bij de ambities van Theater Rotterdam, en zal deze ambities tegelijkertijd uitdagen. Voortbouwend op de al aanwezige kennis binnen Theater Rotterdam, wil ik me sterk maken voor een theater dat midden in de diverse stad Rotterdam staat. Een theater dat door middel van zijn programmering en producties een bijdrage levert aan het publieke debat en gesprek, om zo de reikwijdte en de impact van het theater te vergroten.”

Lees meer: Persbericht Theater Rotterdam en NRC (04-03-2020)