Nieuwe Artistiek Leider: Into Nature

Hilde de Bruijn

Het nieuwe bestuur van Into Nature, onder leiding van Sonja van der Meer (tevens directeur van Het Drentse Landschap), is samen met de kersverse artistiek leider Hilde de Bruijn gestart met de voorbereidingen voor de komende editie van Into Nature.

Sonja van der Meer: “Wij zijn heel blij dat we Hilde de Bruijn als artistiek leider van Into Nature hebben kunnen aantrekken. Zij is juist in deze fase van ontwikkeling als geen ander in staat om de internationale ambities stevig te verankeren in de Drentse context. Haar inhoudelijk artistieke kennis en netwerk komen hierbij zeer goed van pas.” De komende periode zal de Bruijn de organisatie verder uitbouwen en toewerken naar de volgende editie met het hoofdprogramma in 2023, op een nog nader bekend te maken locatie in Drenthe.

De Bruijn is kunsthistoricus, tentoonstellingsmaker en adviseur op het gebied van de moderne en hedendaagse kunst en werkte de afgelopen 20 jaar voor diverse instellingen op het gebied van de hedendaagse kunst. De afgelopen 11 jaar werkte zij achtereenvolgens als conservator en hoofdconservator bij het Cobra Museum voor Moderne Kunst in Amstelveen. Na het zien van de vorige edities van Into Nature heeft de Bruijn erg veel zin in haar nieuwe taak: “Wat mij goed is bijgebleven van mijn bezoeken aan de afgelopen edities van Into Nature, was de uiteenlopendheid waarmee de kunstenaars reageerden op het bijzondere Drentse landschap. Dat leidde tot verrassende nieuwe perspectieven en ervaringen, terwijl het landschap zelf ook al zo de moeite waard was. Ik kijk er enorm naar uit om met het bestuur, onze zakelijk leider en de andere medewerkers samen te werken aan het enorme potentieel dat Into Nature heeft als organisatie die zich bezighoudt met kunst en landschap.”

De komende periode staat niet alleen in het teken van het voorbereiden van de volgende editie in 2023, maar ook in het ondernemen van activiteiten in het tussenliggende jaar, waarbij Into Nature de nadruk wil leggen op verdere lokale inbedding en contact met inwoners van Drenthe. De Bruijn: “Met veel enthousiasme begin ik aan de fantastische uitdaging om in 2023 weer een nieuwe editie van Into Nature in het Drentse landschap te realiseren. De vraag naar hoe wij ons tot de natuur verhouden, of misschien beter gezegd tot het kwetsbare ecosysteem waar we deel van uitmaken, is per slot van rekening een van de belangrijkste vragen van onze tijd. Verbeeldingskracht is daarbij zeer welkom. Ik zie ook erg uit naar de samenwerkingen die we aangaan met inwoners en ondernemers uit het gebied van de komende editie. Deze verbinding is net als vorige keren onlosmakelijk verbonden met Into Nature.”

Binnenkort nieuwe locatie en programma
Into Nature is een organisatie die kunstwerken van (inter)nationaal vooraanstaande kunstenaars verbindt aan de bijzondere kenmerken van het Drentse landschap en actuele maatschappelijke vraagstukken. Het programma bestaat uit een tweejaarlijks buitententoonstelling als hoofdprogramma en extra activiteiten in het tussenjaar. Afgelopen edities was Into Nature te zien in het Bargerveen, Frederiksoord en het Drentsche Aa gebied. Op dit moment vinden er locatieverkenningen plaats in andere gebieden in Drenthe. Binnenkort presenteert Into Nature de nieuwe locatie, het programma in 2022 en het hoofdprogramma van de buitententoonstelling in 2023.

Bron: Into Nature (02-02-2022)

In juni en juli 2021 is voor deze vacature geworven via Culturele vacatures