Nieuwe Algemeen Manager Podium Zuidhaege: én voorzitter Kunstraad Groningen

André Arends is aangesteld als nieuwe algemeen manager Podium Zuidhaege én als nieuwe voorzitter Kunstraad Groningen. Per 1 januari 2021 droeg Poldy Koot haar functie als algemeen manager van Podium Zuidhaege over aan Arends, die ruime leidinggevende en uitvoerende ervaring heeft in de kunst- en cultuursector. Arends volgt bij de Kunstraad Groningen drs. H.J.M. Akkermans op, die ruim drie jaar voorzitter was en reglementair aftreedt.

André Arends (1961) studeerde af aan de Hoge School voor de Kunsten in Utrecht als docerend en uitvoerend musicus (beide cum laude), gevolgd door een studie theaterwetenschap aan de Universiteit van Amsterdam. Momenteel is hij in de afrondende fase van een promotieonderzoek aan de Rijksuniversiteit Groningen (faculteit Kunst, Cultuur en Media). Na een carrière als uitvoerend musicus bij het Aurelia Saxofoonkwartet en het Nederlands Blazersensemble vervulde André Arends verschillende (interim) directie- en managementfuncties in het culturele veld (onder meer bij Kunstenhuis De Bilt-Zeist, Theaterschool De Trap, Theater De Kring en Tamar Muziektheater). Daarnaast was hij voorzitter c.q. lid van diverse culturele adviescommissies in de gemeente Utrecht, de provincie Brabant en bij het Fonds Podiumkunsten.

Geert Kruize van Podum Zuidhaege, die na het vertrek van Koos Neuvel de voorzittershamer van het stichtingsbestuur overnam, over André Arends: ”We vertrouwen erop in André de persoon te hebben gevonden, die Podium Zuidhaege in deze lastige tijden voor ondernemingen in de kunst en cultuur, op koers kan houden en verder ontwikkelen. Aan zijn ervaring en motivatie zal het niet liggen. Dat werd heel duidelijk in de selectieprocedure.”

André Arends: “Bij kunst en cultuur denk je misschien in eerste instantie aan iets maken, iets laten zien of horen aan anderen. Kunst vertegenwoordigt echter nog veel meer. Het daagt uit om te onderzoeken en te ontdekken en de realiteit op een andere manier te ervaren. Het beoefenen van kunst geeft ook plezier en biedt mogelijkheden voor ontmoeting en samenwerking. Podium Zuidhaege heeft dat allemaal onder één dak.”

Scheidend algemeen manager Poldy Koot heeft na ruim 5 jaar afscheid genomen van Podium Zuidhaege om verder te gaan als zelfstandig cultureel ondernemer. Poldy Koot: “Ik heb het volste vertrouwen dat André Arends Podium Zuidhaege op een goede manier de toekomst in zal leiden. Zelf zal ik daar nog vaak genoeg getuige van zijn, want ik blijf actief in cultureel Assen en kom daarbij ongetwijfeld nog regelmatig bij Podium Zuidhaege uit.”

Bovendien hebben Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen en Burgemeester en Wethouders van de gemeente Groningen op 2 februari 2021 besloten André Arends te benoemen tot voorzitter van de Kunstraad Groningen. Arends volgt drs. H.J.M. Akkermans op, die ruim drie jaar voorzitter was van de Kunstraad en reglementair aftreedt. Gemeente, provincie en Kunstraad menen in André Arends een prima nieuwe voorzitter te hebben gevonden, gelet op zijn management- en advieservaring in de culturele sector op zowel lokaal, provinciaal niveau als landelijk niveau en zijn ervaringen als uitvoerend musicus.

De Kunstraad verstrekt incidentele cultuursubsidies namens de gemeente en de provincie Groningen. Daarnaast heeft de Kunstraad een adviserende taak, over culturele zaken in het algemeen en over de vierjarige cultuurnota’s in het bijzonder. Ook het evalueren c.q. visiteren van culturele instellingen hoort hierbij.

Bronnen: Podium Zuidhaege (16-12-2020) & Kunstraad Groningen (02-02-2021)

In september 2020 is via Culturele vacatures geworven voor de functie van algemeen manager Podium Zuidhaege, in oktober 2020 voor de functie van voorzitter Kunstraad Groningen.